Діяльність Комітету

06 серпня 2018, 10:05

Інформація секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони про роботу, здійснену протягом восьмої сесії Верховної Ради України VIII скликання (лютий-липень 2018 року) (щодо питань національної безпеки України, діяльності органів прикордонної служби, функціонування системи місцевого самоврядування в умовах проведення антитерористичної операції, зокрема діяльності військово-цивільних адміністрацій та питань військової юстиції)

  

I. Законопроектна робота

Упродовж восьмої сесії у Комітеті тривала робота, спрямована на удосконалення чинного законодавства з питань національної безпеки України, діяльності органів прикордонної служби, функціонування системи місцевого самоврядування в умовах проведення антитерористичної операції, зокрема діяльності військово-цивільних адміністрацій та питань військової юстиції.

Так, на опрацюванні вищезазначеної проблематики у Комітеті знаходилося 68 законопроектів, із них 20 - головним та 48 - другим щодо внесення змін до кодексів України та інших законів, зокрема щодо унормування питань адміністративної, кримінальної відповідальності відповідних суб’єктів, забезпечення правил в’їзду в Україну, включаючи тимчасову окуповану територію, та виїзд з неї та врегулювання правового статусу осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії та тимчасової окупації України.

Підготовлено 6 законопроектів і внесено їх на розгляд Верховної Ради України:

·       Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи екологічного та радіологічного контролю у пунктах пропуску (реєстр. №7302).

Законопроект спрямований на реформування системи екологічного та радіологічного контролю у пунктах пропуску сприятиме усуненню існуючих на законодавчому рівні бар’єрів для реалізації «єдиного вікна» та матиме позитивний вплив на міжнародний імідж держави.

·       Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (щодо належного утримання пунктів пропуску через державний кордон України та контрольних пунктів в'їзду-виїзду) (реєстр. №7105).

Цей законопроект розроблений з метою врегулювання питання про утримання контрольних пунктів в’їзду – виїзду розширивши повноваження військово-цивільних адміністрацій.

Проте, зазначені зміни не є предметом регулювання Закону України «Про військово-цивільні адміністрації». Оскільки необхідно спочатку визначити організаційно-правову форму пунктів пропуску через державний кордон України та контрольних пунктів в’їзду – виїзду, а саме у власності якого суб’єкта має знаходитись їх інфраструктура і майно.

Водночас, Комітет звернувся до Кабінету Міністрів України про термінове врегулювання цього питання щодо вирішення проблеми фінансування та утримання пунктів пропуску через державний кордон України та контрольних пунктів в'їзду-виїзду відповідною державною програмою та вжити відповідних заходів реагування.

·            Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань організації діяльності Державної прикордонної служби України (реєстр. №7527).

Зазначений законопроект розроблений з метою удосконалення заходів, які вживаються Державною прикордонною службою у протидії правопорушенням на державному кордоні та іншим правопорушенням у прикордонній сфері шляхом внесення змін та доповнень до законів України «Про Державну прикордонну службу України», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про боротьбу з тероризмом», «Про прикордонний контроль». Проте ці зміни до Закону України «Про прикордонний контроль» про застосування технічних засобів прикордонного контролю, у тому числі технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, аудіозапису без роз’яснення мети, випадків і місця їх застосування порушують гарантії дотримання прав людини. Крім того, це питання Верховна Рада України вже частково врегулювала, ухваливши 27 лютого 2018 року Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави». Таким чином, необхідно привести положення законопроекту у відповідність до прийнятого Закону та внести комплексні зміни щодо окремих питань організації діяльності Державної прикордонної служби України.

·            Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань організації діяльності Державної прикордонної служби України (реєстр. №7527-1).

Зазначений законопроект розроблений з метою узгодження законодавчих норм, які регулюють питання проведення розвідувальної, контррозвідувальної, оперативно-розшукової діяльності органами, які входять в систему Державної прикордонної служби України, а також визначення порядку застосування технічних та інших засобів під час здійснення прикордонного контролю і пропуску через державний кордон.

 

II. Робочі групи.

Протягом восьмої сесії проведено ряд робочих нарад (засідань робочих груп) з підготовки та/чи доопрацювання проектів законів, а також взято участь у засіданнях, присвячених законодавчому регулюванню відповідних питань.

У Комітеті працювала робоча група щодо законодавчого забезпечення проблемних питань у воєнній сфері. Так, робоча група, з метою забезпечення своєчасного і адекватного реагування на кризові ситуації, які загрожують національній безпеці підготувала проект Закону України «Про додаткові заходи правового забезпечення інтересів держави у сфері оборони та національної безпеки України» (реєстр.№8387-2) відповідно до Указу Президента від 14 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України». Згідно із зазначеним правовим актом, забезпечення державної безпеки України покладається на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Законопроект передбачає утворення Державного бюро військової юстиції, як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, який забезпечує інтереси держави у сфері оборони та національної безпеки України із здійснення правоохоронної діяльності з попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів, кримінальних проступків, віднесених до його підслідності, а також здійснення державного нагляду (контролю) з метою забезпечення законності та правопорядку у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях; захисту інтересів держави у сфері оборони і національної безпеки України, прав та законних інтересів військовослужбовців.

Разом з тим, утворення такого органу військової юстиції відбудеться на основі чинних військових інститутів: військової прокуратури, яка фактично може припинити своє існування після початку роботи Державного бюро розслідувань, та Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, – а тому не потребуватиме додаткового фінансування, виділення приміщень, інших матеріально-технічних засобів. Кадрове, фінансове та матеріально-технічне забезпечення планується здійснювати за рахунок вже існуючих видатків Державного бюджету України на відповідні органи, які реформуватимуться. Також у законопроекті враховано зауваження і пропозиції Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України та інших експертів до проекту Закону України «Про військову поліцію» за реєстраційним №1805, який не знайшов навіть підтримки народних депутатів України для включення до порядку денного Верховної Ради України VIII скликання, у зв'язку з тим, що суперечив положенням Конституції України та рішенням Конституційного Суду України № 3-р/ 2018 від 24 квітня 2018 року.

Даний законопроект покликаний забезпечити інтереси держави з метою підтримання військової дисципліни, бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, національній безпеці та обороні, виконання державного оборонного замовлення, забезпечити більш жорсткий контроль за використанням мільярдів гривень, що виділяються з Державного бюджету на потреби оборони, та ефективне розслідування і розкриття військових злочинів інших, злочинів, що скоєні в зоні військового чи збройного конфлікту, та одночасно забезпечити захист трудових і соціальних прав військовослужбовців, які ціною власного здоров’я і життя боронять суверенітет держави та безпеку громадян.

Законопроект передбачає, що діяльність Державного бюро військової юстиції буде ґрунтуватися на сформованих світовою практикою принципових засадах функціонування органів військової юстиції і військової поліції (майже у 40 розвинених країнах світу) відповідно до загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів, серед яких ключове значення мають такі: пріоритетність законодавчої регламентації завдань, функцій і порядку діяльності органів військової юстиції і військової поліції; незалежність від органів влади, посадових та політичних осіб у межах, визначених Конституцією і законами; закріплення принципів ефективності, відкритості та доброчесності і діяльності органів військової юстиції і військової поліції.

Також законопроектом враховано всі ті прогалини та системні протиріччя, що виникли на початку створення і діяльності Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань.

Таким чином, прийняття проекту Закону України «Про додаткові заходи правового забезпечення інтересів держави у сфері оборони та національної безпеки» дозволить утворити єдиний орган військової юстиції для здійснення досудового розслідування військових злочинів, окремих злочинів проти миру, безпеки людства та злочинів, предметом яких є кошти державного оборонного замовлення, не допустити утворення вакууму правового регулювання та належного реагування органів державної влади у воєнній сфері та позитивно позначиться на стані боєготовності і обороноздатності держави, що буде оцінено партнерами по НАТО, частина з яких має подібні моделі органів військової юстиції.

При цьому в розвиток даного проекту Закону, робочою групою підготовлений проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо утворення військових судів» (реєстр. №8392-1). Зазначений законопроект має за мету відновити в системі загального судочинства військові суди, які відповідно до Конституції України та цього Закону здійснюватимуть судочинство у Збройних Силах України та інших військових формуваннях утворених відповідно до закону. Оскільки ця специфічна сфера суспільних правовідносин потребує не тільки спеціальної підготовки і знань суддів, але й концентрації вказаних нормативно-правових актів, відповідної інформації у військових судах всіх рівнів. Разом з тим, робоча група передбачає розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо створення військової адвокатури.

Також у Комітеті продовжує свою діяльність робоча група щодо доопрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону» (реєстр. № 6777). Оскільки необхідно внести комплексні та узгоджені між собою зміни до Водного кодексу України, Земельного кодексу України та Закону України «Про державний кордон України», щоб реалізувати запропоновану законодавчу ідею.

III. За час роботи восьмої сесії Верховної Ради України були опрацюванні звернення від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій, їх посадових осіб та громадян з таких тем, а саме:

щодо вдосконалення українського законодавства в частині віднесення посад працівників військово – цивільних адміністрацій населених пунктів до відповідної категорії посад працівників в органах місцевого самоврядування; захисту прав військовополонених громадян України, які утримуються на окупованих територіях Донецької та Луганської областей; утворення військових суддів;

щодо забезпечення конституційних прав і свобод громадян на території Донецької та Луганської областей під час здійснення уповноваженими особами заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

щодо обсягу і характеру повноважень військово - цивільних адміністрацій та їх посадових осіб;

щодо забезпечення національної безпеки органами виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадовими особами;

щодо реформування правоохоронних органів у воєнній сфері.

У разі, якщо порушені питання виходили за межі визначеної компетенції Комітету, отримані звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян» надсилалися для розгляду та відповідного реагування до відповідних державних органів.