Діяльність Комітету

30 липня 2018, 10:31

Інформація секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони про роботу, здійснену протягом восьмої сесії в частині питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей

 

За звітний період у підкомітеті на опрацюванні знаходилось 83 законопроектів. По опрацюванню 23 з них Комітет був визначений головним.

 

Три законопроекти були прийняті як закони:

 

Проект Закону про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (реєстр. № 5027, КМУ), метою якого є запровадження виплати компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом (у разі відсутності можливості їх розміщення в спеціально пристосованих казармах або у сімейних гуртожитках). Закладені в прийнятому Законі норми дають можливість усунути соціальну несправедливість, яка існувала в частині надання військовослужбовцям права на отримання грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення. Запровадження відповідної компенсації як гарантії соціального захисту сприятиме комплектуванню військових частин та підрозділів Збройних Сил України зазначеною категорією військовослужбовців, особливо в місцях розгортання нових військових частин.

 

Проект Закону про внесення змін до статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (щодо членів сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника) (реєстр. № 5366, н.д. А.Тетерук), яким пропонується надати право на призначення пенсії в разі втрати годувальника курсантам і слухачам військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і Державної пожежної охорони до закінчення ними цих навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення 23-річного віку.

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо неврахування часу проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад) (реєстр. № 5512, н.д. Д.Тимчук, Т.Ричкова ), яким пропонується внести зміни до статті 101 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців  та членів їх сімей», згідно з якими час, необхідний для  проїзду у межах України  до місця проведення наданої відпустки та назад, не буде зараховуватися до тривалості щорічної основної відпустки військовослужбовців, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, які надаються в особливий період під час дії воєнного стану.

 

Подано на розгляд Верховної Ради України з висновком Комітету 4 законопроекти:

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо підвищення розмірів допомоги (реєстр. № 7356, н.д. Тимошенко Ю.В. та інші н.д.), яким пропонується внести до статті 16-2 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» зміни, якими встановити, що для визначення розміру одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста, а також при встановленні цим особам інвалідності та при визначенні ступеня втрати працездатності має  враховуватися розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений законом на місяць загибелі (смерті) або встановлення інвалідності, а не на 1 січня поточного року як з 1 січня 2017 року визначено чинною редакцією відповідних положень Закону.

 

Проект Закону про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї (реєстр. № 6058, н.д. М.Бурбак та інші н.д.) Законопроектом пропонується доповнити перелік військовослужбовців та членів їх сімей, яким встановлено право на 50-відсоткову знижку плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством,  тими військовослужбовцями, які були захоплені в полон або стали заручниками, а також інтернованими в нейтральні держави або безвісно відсутніми. Крім цього, зазначене право надаватиметься незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу сім’ї. При цьому, зазначені пільги не поширюватимуться на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (місця служби) або дезертирували зі Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців (реєстр. № 6268-1, н.д. Пашинський С.В. та інші), метою прийняття якого є забезпечення виплати одноразової грошової допомоги членам сімей військовослужбовців, які  померли після їх звільнення з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби протягом року з дня звільненням з військової служби (для розгляду у другому читанні).

 

Проект Закону про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (реєстр. № 8394, н.д. Фріз І.В. та інші н.д.), яким пропонується визначити порядок надання житлових приміщень або грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення військовослужбовцям-внутрішньо переміщеним особам, звільненим із військової служби, та членам їх сімей, які прибули з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей.

 

За період восьмої сесії значно збільшилась кількість звернень до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, в яких піднімаються питання необхідності посилення соціального захисту військовослужбовців, працівників і службовців структур сектору безпеки і оброни, військових пенсіонерів.

Комітет постійно звертається до Кабінету Міністрів України із зазначених вище питань, вважаючи, що їх вирішення потребує вироблення комплексного підходу з боку держави.

7 лютого 2018 року на засіданні Комітету з питань національної безпеки і оборони була заслухана інформація Міністра соціальної політики України Реву А.О. щодо пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб та питання перерахунку раніше призначених пенсій військовим пенсіонерам.

Крім того, на виконання доручення Прем’єр- міністра України В. Гройсмана Міністерство соціальної політики поінформувало Комітет про виконання завдань, визначених в пункті 9 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 03.10.2017 № 2148-УІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" стосовно подання на розгляд Верховній Раді України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення.

Відповідно до частини четвертої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 09.04.1992 №. 2262-XII всі призначені пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням розміру грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.         

На виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" від 03.10.2017 № 2148, Мінсоцполітики розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення. Проект Закону опрацьовано разом із центральними органами виконавчої влади, в тому числі з представниками силових структур, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінфіну та Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Його правову експертизу Мін’юстом проведено. При цьому, силовими структурами положення проекту Закону щодо зміни умов і порядку нарахування пенсій, а також їх подальшого перерахунку не підтримано.

З метою зняття соціальної напруги було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 за № 103 "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб".

Постановою № 103 передбачено проведення перерахунку пенсій з 01.01.2018 особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим особам у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб із поетапною виплатою підвищення пенсії до 2020 року, а також перерахунок пенсій особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України (міліції) із грошового забезпечення, визначеного для поліцейських, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції", з поетапною виплатою перерахованих коштів за період із 01.01.2016 по 31.12.2017.

Порядок проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 № 45 (зі змінами).

На сьогодні органами Пенсійного фонду України завершується перерахунок пенсій за наданими державними органами довідками. Разом з тим, залишаються невирішеними, зокрема, такі питання пенсійного забезпечення військових пенсіонерів, як урахування для обчислення пенсії повного грошового забезпечення, в тому числі бойових надбавок учасникам антитерористичної операції та інших надбавок за особливі умови служби, врахування страхового стажу, набутого після завершення служби, подальша індексація розмірів пенсій незалежно від рішень Уряду та Верховної Ради України. Підготовка та узгодження відповідного закону для вирішення цих. та інших проблемних питань залишаються актуальними.