Діяльність Комітету

25 липня 2018, 11:19

Інформація секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони про роботу, здійснену протягом восьмої сесії (в частині питань воєнної безпеки і оборони)

 

Законопроектна робота

Упродовж восьмої сесії у Комітеті тривала робота, спрямована на удосконалення чинного законодавства з питань воєнної безпеки та оборони, мобілізаційної підготовки і мобілізації, правового режиму воєнного стану, територіальної оборони, реформування Збройних Сил України, військового обов’язку і військової служби, служби в резерві Збройних Сил України, альтернативної (невійськової) служби,  участі України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, оборонного планування, діяльності військових капеланів, діяльності Служби правопорядку у Збройних Силах України, діяльності військкоматів, здійснення гуманітарного розмінування та протимінної діяльності в Україні.

На опрацюванні знаходилося 66 законопроектів, із них по 42 Комітет був визначений головним, з яких:

прийнято у цілому4 закони, а саме:

Закон України від 5 квітня 2018 року № 2396-VIII «Про внесення змін до деяких законів України з питань оборони щодо Десантно-штурмових військ», яким назву Високомобільних десантних військ змінено на Десантно-штурмові війська Збройних Сил України. Відповідний законопроект (реєстр. № 7330) був поданий Президентом України;

Закон України від 5 квітня 2018 року № 2397-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби». Законопроект (реєстр. № 6052) був поданий народним депутатомУкраїни І.Вінником та іншими. Цим Законом, зокрема, надати можливість військовослужбовцям, визнаним військово-лікарськими комісіями за станом здоров’я непридатними до військової служби, бути залишеними на військовій службі на посадах, що не потребують фізичного навантаження, а у разі, якщо такі військовослужбовці проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період – бути прийнятими на військову службу за контрактом; удосконалено окремі питання мобілізації; врегульовано питання звільнення з військової служби різних категорій військовослужбовців в особливий період тощо;

Закон України від 19 квітня 2018 року № 2409-VIII «Про внесення зміни до статті 21-4 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо удосконалення окремих питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України», відповідний законопроект (реєстр. № 6689) був поданий народним депутатом України C.Пашинським та іншими. Прийнятим Законом встановлено на однаковому рівні розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності для всіх військовослужбовців Збройних Сил України, в тому числі й іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України. Це дозволило усунути диспропорцію, що виникла в чинному законодавстві щодо соціальних виплат військовослужбовцям в залежності від наявності громадянства України;

Закон України від 12.07.2018 «Про внесення змін до законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну «Укроборонпром» перед державою-агресором та/або державою-окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку». Законопроект (реєстр. № 6697), поданий народним депутатом України А.О.Вадатурським та іншими, спрямовано на забезпечення сталого функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу, захист господарської діяльності стратегічно важливих підприємств оборонно-промислового комплексу від негативного впливу юридичних осіб держави-агресора та/або держави-окупанта;

прийнято у першому читанні – 2 законопроекти, що наразі готуються до другого читання, а саме:

реєстр. № 5640 (доопрацьований) – про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення питань проходження військової служби з метою забезпечення повноцінного функціонування Збройних Сил України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення питань проходження військової служби з метою забезпечення повноцінного функціонування Збройних Сил України, поданий народними депутатами України І.Вінником, Т.Чорновол;

реєстр. № 6473 (доопрацьований) – про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо уточнення питань військової служби за контрактом, поданий народним депутатом України Вінником І.Ю. та іншими;

знято з розгляду 4 законопроекти;

повернуто суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання – 1 проект;

підготовлено і подано на розгляд Верховної Ради України –
8 законопроектів.

У законопроектах, серед іншого, пропонується врегулювати ряд питань щодо:

унормування поняття «особливий період», врегулювання питання призову на військову службу під час мобілізації священнослужителів, розширення повноважень місцевих державних адміністрацій щодо організації територіальної оборони тощо (реєстр. № 2191, доопрацьований, поданий народним депутатом України  Ю.Мамчуром);

утвердження гендерної рівності у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, а також протидії дискримінації за ознакою статі у сфері безпеки і оборони (реєстр. № 6109, поданий народними депутатами України Сусловою І.М. та іншими).

 

Протягом восьмої сесії проведено ряд робочих нарад (засідань робочих груп) з підготовки та/чи доопрацювання проектів законів, а також взято участь у засіданнях, організованих представництвами міжнародних організацій, зокрема присвячених законодавчому регулюванню відповідних питань.

Утвореною при Комітеті робочою групою напрацьовано законодавчі зміни, необхідні для врегулювання питань, пов’язаних із здійсненням гуманітарного розмінування в Україні як складової протимінної діяльності.

 

Звернення громадян і запити на інформацію

Отримані запити стосувалися надання інформації про стан опрацювання законопроектів, по яких Комітет був визначений головним.

Переважна кількість звернень, що надходили упродовж восьмої сесії, стосувалася законопроектної роботи. Зокрема, у них містилися пропозиції стосовно внесення змін до чинних законів України щодо:

скасування обов’язкової військової служби;

усунення невідповідності Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» нормам Конституції України в частині забезпечення гендерної рівності;

надання військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, права брати участь (під час проходження військової служби) у конкурсі на заміщення вакантних посад в інших силових структурах – поліції, антикорупційному бюро, СБУ тощо;

спрощення механізму надання іноземцям та особам без громадянства, які є бійцями добровольчих формувань, що беруть участь в бойових діях на сході України;

удосконалення законодавства з питань державного оборонного замовлення, зменшення рівня секретності в оборонних за купівлях та надання державним замовникам з державного оборонного замовлення права укладати прямі контракти з іноземними постачальниками.

Також до Комітету надходили звернення з пропозицією продовжити дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби» від 6 грудня 2016 року № 1769-VIII.

Інші звернення містили пропозиції щодо розробки законопроектів про гуманітарне розмінування територій Донбасу, про війну та прийняття відповідних законів, а також законодавчого врегулювання питань протимінної діяльності в Україні.

Крім цього, заявники пропонували розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією та звернутися з цього приводу до відповідних посадових осіб, а також організувати роботу з усунення Президента України П.Порошенка з поста в порядку імпічменту.

 

У разі, якщо порушені питання виходили за межі визначеної компетенції Комітету, отримані звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян» надсилалися для розгляду та відповідного реагування до відповідних державних органів.