Діяльність Комітету

28 лютого 2018, 18:16

Інформація за результатами засідання Комітету 28 лютого 2018 року

 

28 лютого 2018 року відбулося засідання Комітету, на якому першим питанням розглядався Звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2017 році.

Під час розгляду Звіту Кабінету Міністрів України члени Комітету наголосили, що для Уряду України питання національної безпеки і оборони України у 2017 році не були пріоритетними.

Так, народними депутатами України – членами Комітету звернуто увагу на невиконання нормативних вимог щодо строків затвердження основних документів оборонного планування, які є одними зі стратегічних документів під час дії особливого періоду в Україні.

Також народними депутатами України – членами Комітету зверталась увага на ряд питань, які не були вирішені Кабінетом Міністрів України протягом 2017 року: облаштування державного кордону України; спрощення механізму фінансування першочергових потреб суб’єктів сектору безпеки і оборони шляхом залучення виконавцями оборонного замовлення кредитів (позик) під державні гарантії; вирішення питання забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, зокрема на умовах фінансового лізингу; удосконалення системи ціноутворення в оборонно-промислового комплексі України; відсутність проектів законів України та актів Кабінету Міністрів України, спрямованих на приведення законодавства, яким встановлюються спеціальні порядки правозастосування на період проведення антитерористичної операції, у відповідність до нової парадигми, запровадженої Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях»; запровадження загальнодержавної системи захищеного зв’язку для забезпечення потреб суб’єктів безпеки і оборони України.

Члени Комітету зазначили, що у Звіті Уряду України відсутній блок питань соціального захисту військовослужбовців, в тому числі учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та деяких інших категорій осіб та перелік відповідних заходів, спрямованих на вироблення та удосконалення ефективності сучасної державної політики соціального захисту зазначених категорій громадян України.

За результатами обговорення народні депутати України – члени Комітету прийняли рішення звернутися до Прем’єр-міністра України з пропозицією у своїй роботі визначити пріоритетними питання забезпечення обороноздатності держави, а також терміново внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення на виконання вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 03.10.2017 року № 2148-УІІІ.

З інших питань порядку денного народні депутати України – члени Комітету прийняли такі рішення.

Народні депутати України – члени Комітету за результатами обговорення одноголосно прийняли рішення повернути на доопрацювання проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань організації діяльності Державної прикордонної служби України (реєстр. № 7527) та про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань організації діяльності Державної прикордонної служби України (реєстр. № 7527-1).

Розглянувши проект Закону про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї (реєстр. № 6058), Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект у першому читанні за основу. Також з урахуванням зауважень прийнято рішення прийняти у першому читанні за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо підвищення розмірів допомоги (реєстр. № 7356).

Народними депутатами України – членами Комітету підтримано рішення прийняти у другому читанні та в цілому проект Закону про внесення змін до статті 21-4 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (щодо удосконалення окремих питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України), (реєстр. № 6689) та про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях (реєстр. № 6109).

Оскільки законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави (реєстр. № 5442) був одностайно підтриманий народними депутатами України – членами Комітету у сесійній залі при його прийнятті, було запропоновано зняти його з розгляду.

За результатами розгляду проекту Закону про внутрішній водний транспорт (реєстр. № 2475а від 08.06.2017), членами Комітету підтримано рішення прийняття його у першому читанні за основу, а проект Закону про внутрішній водний транспорт (реєстр. № 2475а-3, від 10.10.2017) рекомендовано повернути на доопрацювання.