Діяльність Комітету

01 лютого 2018, 12:56

Звіт Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони щодо розгляду питань, пов’язаних з воєнною безпекою та обороною, за 2017 рік

 

Законопроектна робота

Упродовж 2017 року на опрацюванні знаходилося 84 законопроекти, що стосувалися удосконалення питань проходження військової служби, виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, мобілізаційної підготовки і мобілізації, територіальної оборони, виконання міжнародних договорів у воєнній сфері, діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, проходження служби у резерві, здійснення протимінної діяльності в Україні, матеріальної відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб, вдосконалення правового регулювання процедур скасування режиму воєнного стану тощо.

 

Із них по 53 законопроектах Комітет був визначений головним, з яких:

прийнято у цілому6 законів, а саме:

Закон України від 16.03.2017 № 1951-VIII «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних. Відповідний законопроект (реєстр. № 2504а-д) був поданий народними депутатами України Т.Пастухом, С.Пашинським, І.Вінником;

Закон України від 16.03.2017 № 1952-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб». Законом внесено зміни до ряду законодавчих актів України, що посилюють відповідальність військовослужбовців, а також військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів за порушення правил водіння або експлуатації машин, вчинені у стані алкогольного сп’яніння, вчинення ними військових адміністративних правопорушень, у разі невиконання (неналежного виконання) ними своїх службових обов’язків, порушення військової дисципліни або громадського порядку. Відповідний законопроект (реєстр. № 5112) був поданий народним депутатом України І.Вінником та іншими;

Закон України від 18.05.2017 «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Відповідний законопроект (реєстр. № 2985) було внесено народним депутатом України Геращенком А.Ю. Законом вносяться зміни до статті 38 з метою поширення на органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від місця їх знаходження в Україні і наявності в їх адміністративно-територіальних одиницях  військових комісаріатів, обов’язку на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов’язаних. Чинною редакцією цієї статті відповідний обов’язок передбачено для адміністративно-територіальних одиниць, де немає військових комісаріатів;

Закон України від 18.05.2017 № 2049-VIII «Про внесення змін до статті 260 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України» зобов’язує в обов’язковому порядку надавати військовослужбовцям, у разі їх направлення на лікування поза розташуванням частини, довідку  про травму, яка у попередній редакції цієї норми видавалася лише «за необхідності» та створювало для військовослужбовців, які отримали травми, поранення чи контузії, певні  юридичні проблеми, зокрема щодо отримання передбачених чинним законодавством пільг та компенсацій. Законопроект було розроблено народним депутатом України Безбахом Я.Я. та іншими;

Закон України від 06.12.2017 № 2226-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових гарантій соціального захисту дітей-інвалідів» (очікує на підпис Президента України). Законопроект (реєстр. № 2912), поданий народним депутатом України І.Луценко та іншими, було розроблено з метою створення додаткових гарантій соціального захисту для неповнолітніх дітей-інвалідів, які мають будь-які види порушень функцій організму ІІ-IV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії І-IV ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, затверджених Кабінетом Міністрів України, або функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення І чи ІІ групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, шляхом надання батькам таких дітей права:

на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, або можливості за їх бажанням проходити військову службу за місцем проживання;

на звільнення з військової служби (при цьому вони можуть продовжувати військову службу, якщо вони висловили таке бажання);

Закон України від 18.01.2018 № 2270-VIII «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі у багатонаціональних навчаннях». Законопроект (реєстр. № 7428) був поданий Президентом України;

 

прийнято у першому читанні – 2 законопроекти, що наразі готуються до другого читання, а саме:

реєстр. № 6109, поданий народними депутатами України Сусловою І.М. та іншими, що покликаний сприяти утвердженню гендерної рівності у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, а також протидіяти дискримінації за ознакою статі у сфері безпеки і оборони;

реєстр. № 6689, поданий народними депутатами України C.Пашинським та іншими, яким пропонується встановити на однаковому рівні розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності для всіх військовослужбовців Збройних Сил України, в тому числі й іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України;

знято з розгляду – 13 законопроектів (у тому числі до одного Закону Президент України застосував право вето);

підготовлено і подано на розгляд Верховної Ради України – 13 законопроектів.

У законопроектах, серед іншого, пропонується врегулювати ряд питань щодо:

унормування поняття «особливий період», врегулювання питання призову на військову службу під час мобілізації священнослужителів, розширення повноважень місцевих державних адміністрацій щодо організації територіальної оборони тощо (реєстр. № 2191, доопрацьований, поданий народним депутатом України  Ю.Мамчуром);

можливості звільнення з військової служби та виключення зі списків особового складу Збройних Сил військовослужбовців, які відсутні за місцем служби без поважних причин більше, ніж два місяці (реєстр. № 5640, доопрацьований, поданий народними депутатами України І.Вінником, Т.Чорновол);

проходження військової служби, а також надання можливості військовослужбовцям, визнаним військово-лікарськими комісіями за станом здоров’я непридатними до військової служби, за певних умов бути залишеними на військовій службі, а у разі, якщо такі військовослужбовці проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період – бути прийнятими на військову службу за контрактом (реєстр. № 6052, доопрацьований, поданий народними депутатами України І.Вінником та іншими);

утвердження гендерної рівності у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, а також забезпечення укомплектування посад осіб офіцерського складу, рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом в особливий період з перевіркою відомостей стосовно причетності до дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (реєстр. № 6473, доопрацьований, поданий народним депутатом України Вінником І.Ю. та іншими);

покращення умов проходження резервістами служби у військовому резерві, збільшення пільг і соціальних гарантій резервістам, встановлення відповідальності резервістів за порушення військового законодавства для гарантованого забезпечення доукомплектування резервістами Збройних Сил України, інших військових формувань у разі відкритої агресії проти України (реєстр. № 6474, поданий народним депутатом України Пашинським С.В. та іншими).

 

Протягом 2017 року проведено ряд робочих нарад (засідань робочих груп) з підготовки та/чи доопрацювання проектів законів.

Основну увагу приділено врегулюванню питань протимінної діяльності в Україні.

28 березня 2017 року проведено круглий стіл на тему: «Розвиток потенціалу України з гуманітарного розмінування. Законодавче забезпечення», в якому взяли участь представники зацікавлених державних органів, громадських, неурядових та міжнародних організацій, іноземних представництв, експертів та спеціалістів, які безпосередньо опікуються питаннями гуманітарного розмінування та виконують відповідні роботи.

При Комітеті створено робочу групу з напрацювання законодавчих ініціатив, необхідних для врегулювання питань, пов’язаних із здійсненням гуманітарного розмінування як складової протимінної діяльності, якою напрацьовано відповідні законодавчі зміни.

 

Звернення громадян і запити на інформацію

Запити на інформацію стосувалися головним чином наявності в розпорядженні Верховної Ради України рішення про введення воєнного або надзвичайного стану або встановлення окремих обмежень прав і свобод громадян в м. Маріуполі Донецької області у період з лютого по квітень 2015 року.

Ці ж питання порушувалися й у зверненнях, що надходили упродовж 2017 року. Водночас, заявники зверталися з проханням надати інформацію стосовно:

існування (дії) в Україні особливого періоду;

підстав застосування Збройних Сил України у проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей;

звернення Президента України до Верховної Ради України щодо проведення мобілізації та схвалення нею такого рішення;

участі добровольчих батальйонів у проведенні антитерористичної операції на території Луганської і Донецької областей.

Інші звернення містили пропозиції щодо:

врегулювання питань протимінної діяльності та гуманітарного розмінування в Україні;

удосконалення чинного законодавства щодо окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби;

внесення змін до деяких нормативних актів у сфері територіальної оборони;

винесення на голосування ряду законопроектів, прийняття яких, на думку дописувачів, здатне підвищити соціально-правовий захист учасників АТО та покращити обороноздатність держави;

сприяння Верховної Ради України у вирішенні питань розвитку і підтримки військово-патріотичного виховання дітей та молоді України, а також знаходження ефективних законодавчих інструментів для посилення військово-патріотичного виховання в Україні.

Також до Комітету надходили звернення щодо:

звільнення різних категорій військовослужбовців з військової служби під час дії особливого періоду;

надання статусу учасника бойових дій, тощо.

Крім цього, неодноразово надавалися роз’яснення щодо застосування положень законів України «Про оборону України», Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і «Про військовий обов’язок і військову службу» стосовно понять «особливий період», «мобілізація», періоду дії особливого періоду, підстав для звільнення з військової служби в особливий період, механізму поновлення на військовому обліку осіб, яких було виключено з військового обліку у зв’язку з досягненням граничного віку перебування в запасі до внесення відповідних змін до статті 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», якими граничний вік було підвищено, та з інших питань.

У разі, якщо порушені питання виходили за межі визначеної компетенції Комітету, отримані звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян» надсилалися для розгляду та відповідного реагування до відповідних державних органів.