Діяльність Комітету

17 листопада 2017, 14:54

Інформація щодо результатів засідання Комітету 17 листопада 2017 року

 

На засіданні Комітету 17 листопада 2017 року, відповідно до порядку денного розглядався проект Закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (реєстр. № 7163, друге читання).

Робоча група Комітету опрацювала проблемні питання законопроекту та винесла на розгляд Комітету у новій редакції.

При цьому робоча група Комітету врахувала редакційно пропозицію фракції «Самопоміч» щодо відповідальності осіб, які сприяють збройній агресії Російської Федерації та запропонувала доповнити статтю 2 законопроекту такою новою частиною, уточнивши суб’єктів відповідальності, а саме: Особи, які беруть участь у збройній агресії Російської Федерації або залучені до участі в окупаційній адміністрації Російської Федерації несуть кримінальну відповідальність за діяння, які порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Комітет одноголосно підтримав вказану редакцію.

Також народні депутати України – члени Комітету одноголосно підтримали пропозицію про виключення норм з прикінцевих положень проекту Закону реєстр. № 7163 щодо соціального та пенсійного забезпечення військовослужбовців, які не були прийняті у першому читанні. Члени Комітету запропонували створити робочу групу щодо удосконалення відповідного законодавства, оскільки такі пропозиції потребують детального вивчення та узгодження та подати відповідний законопроект на розгляд Верховної Ради України.

Робоча група Комітету опрацювала статтю 10 законопроекту, яка, на думку деяких народних депутатів України, могла б призвести до порушення прав і свобод громадян України, а саме: норми щодо особистого догляду, затримання мирних людей, обмеження пересування дипломатів і консульських працівників, використання житла і проникнення в приватну власність на контрольованій території Донбасу.

Зазначені норми були виключені з вказаної статті. Також було визначено межі територій, час та відповідальних осіб та доопрацювали порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з них.

Вказана стаття після детального обговорення була підтримана більшістю голосів у редакції робочої групи Комітету.

За результатами розгляду законопроекту в цілому народні депутати України – члени Комітету більшістю голосів прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проекту закону реєстр. № 7163 у другому читанні прийняти його у другому читанні та в цілому як Закон.

Також розглядалося питання Державного бюджету на 2018 рік. За результатами розгляду народні депутати України – члени Комітету одноголосно прийняли рішення підтримати прийняття в сесійній залі законопроекту у другому читанні за умови врахування пропозицій Комітету, та відповідні пропозиції надіслати до Прем’єр-міністра України та до Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Питання стосувалося наступних пропозицій.

1. Передбачити додаткові видатки для обслуговування зобов’язань державних замовників за оборонним замовленням, які виникли у зв’язку з виконанням програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії в обсязі:

1) 300 000 тис. гривень – Міністерству оборони України для сплати до Державного бюджету України податку на додану вартість та митних платежів, які виникли у зв’язку із ввезенням на митну територію України захищених засобів спеціального зв’язку, придбаних у постачальників-нерезидентів. У разі неможливості збільшення видатків Міністерству оборони України на вказані потреби, внести зміни до Податкового та Митного кодексів України з метою тимчасового звільнення від оподаткування зазначених в цьому пункті операцій;

2) 1 637 000 тис. гривеньМіністерству оборони України для обслуговування зобов’язань, які виникли у зв’язку з виконанням державних контрактів з оборонного замовлення, укладених на виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії,  протягом 2016-2017 років;

3) 240 000 тис. гривень – Національній гвардії України для обслуговування зобов’язань зі сплати відсотків за користування кредитами (позиками), залученими виконавцями оборонного замовлення під державні гарантії на виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави;

4) 250 000 тис. гривень – Національній поліції України для обслуговування зобов’язань зі сплати відсотків за користування кредитами (позиками), залученими виконавцями оборонного замовлення під державні гарантії на виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави.

 2. Передбачити в межах статті 6 проекту положення щодо збільшення розміру державних гарантій суб’єктам господарювання - резидентам України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, в частині забезпечення Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України захищеними засобами зв’язку (в обсязі до 3.000.000 тис. гривень).

 3. В Розділі «Прикінцеві положення» проекту передбачити норми:

 1) які стосуються виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави та містяться в Законі України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», а саме:

«15. Кабінету Міністрів України передбачати у державному бюджеті необхідні видатки Міністерству оборони України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державному космічному агентству України, які здійснюють оплату закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, протягом строку дії відповідних господарських договорів, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб’єктами господарювання - резидентами України.

Міністерство оборони України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державне космічне агентство України беруть бюджетні зобов’язання за програмами підвищення обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб’єктами господарювання - резидентами України, та Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов’язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на цю мету державних гарантій.»;

 2) які стосуються спрощення процедур, що застосовуються під час будівництва об’єктів військової інфраструктури на території військових містечок та виробничої інфраструктури підприємств оборонно-промислового комплексу України, а саме:

  «16. Установити, що тимчасово, до завершення особливого періоду:

проектування робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів загальновійськового, житлового, комунального та спеціального призначення, зовнішніх інженерних мереж та об’єктів благоустрою, які виконуються безпосередньо на території військових частин (підрозділів), установ, організацій Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також проектування робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів оборонного та спеціального призначення, які виконуються безпосередньо на земельних ділянках, що перебувають у користуванні або належать на праві власності діючим державним підприємствам, з якими укладено державний контракт з оборонного замовлення на виконання робіт оборонного призначення, здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень;

роботи з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів загальновійськового, житлового, комунального та спеціального призначення, зовнішніх інженерних мереж та об’єктів благоустрою, які виконуються безпосередньо на території військових частин (підрозділів), установ, організацій Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також роботи з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів оборонного та спеціального призначення, які виконуються безпосередньо на земельних ділянках, що перебувають у користуванні або належать на праві власності діючим державним підприємствам, з якими укладено державний контракт з оборонного замовлення на виконання робіт оборонного призначення, та відносяться до об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) або середніми наслідками (СС2), не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Виконання будівельних робіт повинно здійснюватися відповідно до затвердженої проектної документації, будівельних норм, стандартів і правил.

 Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:

забезпечити внесення змін до актів Кабінету Міністрів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо спрощення до завершення особливого періоду порядку проектування та виконання будівельних робіт для об’єктів загальновійськового, житлового, комунального та спеціального призначення, зовнішніх інженерних мереж та об’єктів благоустрою, які виконуються безпосередньо на території військових частин (підрозділів), установ, організацій Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також робіт для об’єктів оборонного та спеціального призначення, які виконуються безпосередньо на земельних ділянках, що перебувають у користуванні або належать на праві власності діючим державним підприємствам, з якими укладено державний контракт з оборонного замовлення на виконання робіт оборонного призначення;

за необхідності внести до Верховної Ради України проект відповідних змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 34, ст.343)».