15 травня 2008, 14:29

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 № 21256/1/1-08 Мінпаливенерго розглянуло рекомендації учасників слухань Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони "Енергетична безпека України: стан та перспективи забезпечення природним газом" і надало інформацію стосовно виконання запропонованих рекомендацій

РЕКОМЕНДАЦІЇ

учасників комітетських слухань «Енергетична безпека України:
стан та перспективи забезпечення природним газом»

 

 

Учасники комітетських слухань відзначать, що сьогодні енергетична безпека України торкається інтересів всього населення України, а також суб’єктів економічної діяльності.

Це питання є ключовим як з точки зору впливу на бюджет усіх рівнів, так і з точки зору забезпечення конкурентоспроможності економіки держави.

Прозорість і злагодженість дій влади у цьому дуже важливому секторі по його детінізації, протидії корупційним проявам впливає  на імідж України у відносинах з Російською Федерацією, країнами Центральної Азії і Європейського Союзу.

Незворотне зростання цін на енергоносії в світі, висока енергоємність української економіки негативно впливатимуть на конкурентоспроможність продукції і послуг.

Загострення світової конкуренції за доступ до джерел енергоресурсів і маршрутів їх транспортування суттєво знижують енергетичну безпеку України. Цьому серйозно сприяють такі фактори: погіршення фінансових результатів діяльності стратегічно важливої Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” через податкове навантаження, рентну політику, політику незбалансованих внутрішніх цін та втрата нею цілої низки ліквідних споживачів на внутрішньому ринку.

Крім того, Україна, маючи значний виробничий потенціал в нафтогазовій галузі, зокрема потужні нафтогазотранспортні мережі, підземні сховища газу, розвідані і діючі родовища нафти і газу, енергетичного вугілля, уранових руд, нафтопереробні потужності, морські термінали не змогла вирішити пріоритетні питання формування державної політики в забезпеченні енергетичної безпеки, за період незалежності не створила необхідні умови для інвестування капітальних вкладень в національну газотранспортну систему з метою її модернізації, що за останній період призвело до активізації створення альтернативних маршрутів постачання газу до Європейського Союзу.

Україною втрачені прямі зв’язки з Туркменістаном по поставкам газу. Сьогодні не працюють угоди, підписані Україною і Російською Федерацією з цього питання. Подальшу співпрацю з Російською Федерацією необхідно будувати в контексті розвитку газотранспортної системи України для збільшення обсягів транспортування газу, в т.ч. через будівництво газопроводу “Богородчани – Ужгород”.

Потребує вдосконалення тарифна політика щодо транзиту природного газу через територію України, а також його зберігання в українських газосховищах.

Більшість основних заходів, передбачених для реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року не виконано. На часі доопрацювання стратегії з урахуванням викликів та ризиків сьогодення.

Перехід з 1 січня 2009 року Туркменістану, Казахстану, Узбекистану на середньоєвропейські ціни постачання природного газу потребують від Уряду відпрацювати питання щодо перспективи поетапного переходу України на співпрацю на основі середньоєвропейських цін.

Головним чинником енергетичної безпеки має бути, в першу чергу, більш високий рівень ефективного використання власних енергоносіїв, в т.ч. через енергозберігаючі технології, використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

На переговорних процесах усіх рівнів Україні необхідно максимально використовувати унікальні можливості газотранспортної системи, враховуючи при цьому інтереси держав-постачальників, держав-транзитерів і держав-споживачів.

Переговори по умовах поставки газу на 2009-й та наступні роки мають продовжуватися на основі спільного розуміння сторонами необхідності розбудови прогнозованих та довгострокових відносин, враховуючи при цьому взаємозалежність сторін.

Враховуючи вищезазначене учасники слухань рекомендують Кабінету Міністрів України:

1)                             забезпечити виконання заходів, передбачених на 2006-2008 роки планом заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 року №436-р;

2)                             вжити невідкладні заходи щодо стабілізації та покращення фінансового стану НАК “Нафтогаз України”;

3)                             вирішити питання щодо залучення інвестиційних ресурсів для розвитку газотранспортної системи України;

4)                             проаналізувати стан та перспективи реалізації проекту транспортування територією України природного газу по газопроводу “Богородчани – Ужгород” та прийняти в установленому порядку рішення щодо реалізації цього проекту;

5)                             переглянути тарифну політику споживання газу, що склалася для підприємств “Теплокомуненерго”, житлово-комунального господарства, населення, промисловості, виходячи з економічно обгрунтованих цін;

6)                       запровадити механізми, які б забезпечили перехід на прямі контракти споживачів значних обсягів нафтопродуктів та газу з виробником;

7)                       створити обов’язковий мінімальний запас газу в сховищах для побутових та комунальних потреб;

8)                       опрацювати та запровадити заходи щодо стабілізації роботи нафтопереробних заводів за рахунок закупівлі нафтопродуктів в період сезонного зниження їх споживання, збільшення обсягів переробки, транспортування;

9)                       забезпечити економічні умови для технічного (технологічного) переоснащення нафтопереробної галузі;

10)                  за результатами переговорів з Російською Федерацією забезпечити постачання середньоазійського природного газу з поетапним зростанням цін на протязі двох-трьох років до середньоєвропейського рівня;

11)                  створити ефективні механізми стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій, скорочення питомих витрат енергоресурсів у суспільному виробництві, використанні нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

12)                         призначати на керівні посади осіб, які мають необхідну галузеву кваліфікацію та достатній досвід роботи у нафтогазовій галузі

 

ІНФОРМАЦІЯ

 

щодо виконання запропонованих рекомендацій комітетських слухань "Енергетична безпека України: стан та перспективи забезпечення природним газом"

 

 

До п.1 забезпечити виконання заходів, передбачених на 2006-2008 роки планом заходів на 2006 - 2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України                  від 27 липня 2006 року № 436-р.

Мінпаливенерго листом від 25.02.2008 № КМ/15-0348 надало інформацію Кабінету Міністрів України про виконання Плану заходів щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 року № 436-р "Про затвердження плану заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року".

Інформація про хід виконання розділу V. «Нафтогазовий комплекс» даного плану заходів додається.

До п.2 вжити невідкладні заходи щодо стабілізації та покращення фінансового стану НАК «Нафтогаз України».

1. Постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 № 346 «Про затвердження фінансового плану та основних показників руху коштів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» як окремої юридичної особи на 2008 рік та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» затверджено фінансовий план та основні показники руху коштів Компанії та передбачені видатки з державного бюджету Міністерству палива та енергетики для компенсації Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» різниці в цінах закупівлі та реалізації імпортованого природного газу.

2. У пропозиціях щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" для забезпечення виконання умов кредитних договорів НАК "Нафтогаз України" пропонувалось:

-                     статтю 13 в частині зобов’язань Компанії за зовнішніми запозиченнями, здійсненими станом на 1 січня 2008 року, за якими надаються державні гарантії, доповнити словами "та/або за новими запозиченнями, що залучаються з метою рефінансування зазначених вище запозичень";

-                     виключити статтю 81, якою передбачено обмеження в частині зарахування на окремі рахунки в органах Держказначейства виручки від господарської діяльності        НАК "Нафтогаз України", як окремої юридичної особи та її дочірніх компаній, що фактично обмежує правосуб’єктність Компанії як юридичної особи;

-                     доповнити підпункт 3 пункту 13 розділу ІІ положеннями щодо звільнення від обкладання податком на додану вартість операцій з ввезення природного газу на митну територію України та оподаткування за нульовою ставкою податку на додану вартість операцій з продажу на митній території України ввезеного природного газу.

Прийняття запропонованих змін дозволить поліпшити фінансовий стан Компанії та забезпечити необхідні умови для здійснення своєчасних розрахунків за імпортований природний газ та з бюджетом.

3. Порядок формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, визначений статтею 3 Закону України про Державний бюджет України            на 2008 рік, не враховує особливості технології видобутку вуглеводнів. У зв’язку з цим                            НАК «Нафтогаз України» пропонувало передбачити для обсягів природного газу, що використовуються видобувними підприємствами для забезпечення виробничо-технологічних витрат і виробництва скрапленого газу, базові ставки рентної плати. Крім того, необхідно звільнити від сплати рентних платежів обсяги природного газу та газового конденсату, що видобуті з морських родовищ.

 

 

 

До п.3 вирішити питання щодо залучення інвестиційних ресурсів для розвитку газотранспортної системи України.

Основними напрямками інвестиційної діяльності в сфері транспортування газу є наступні:

- забезпечення високої надійності і продовження строку служби трубопроводів;

- реалізація програми реконструкції, технічного переоснащення і модернізації існуючих газопроводів;

- розширення систем магістральних газопроводів, створення умов для  збільшення транзитних обсягів природного газу;

- оптимізація роботи ГТС за рахунок впровадження сучасних комп’ютерних програм, автоматизованої системи моніторингу стану і системи паспортизації газопроводів;,

- реалізація технологій когенерації та ефективного використання вторинних енергоресурсів.

Першочергово необхідно здійснити модернізацію газоперекачувальних агрегатів на компресорних станціях газопроводів “Союз” та “Уренгой-Помари-Ужгород”, заміну та реконструкцію ділянок лінійної частини ГТС, а також реконструкцію  Угерського підземного сховища газу.

Оскільки фінансування реалізації цих проектів передбачається, в основному, шляхом залучення позикового капіталу, для гарантії повернення вкладених кошів  вирішальним питанням є поліпшення фінансового стану НАК «Нафтогаз України», що значною мірою залежить від зменшення податкового тиску на НАК “Нафтогаз України”, а також від оптимізації ціноутворення на внутрішньому ринку газу.

Прикладом залучення прямих інвестицій у збільшення пропускної спроможності української газопровідної системи в напрямку балканських країн є реалізація проекту   ЗАТ „Газтранзит". На сьогодні українським партнером проекту виступає НАК „Нафтогаз України", російським – ВАТ „Газпром”, а  турецьку сторону представляє  компанія         АТ “Турусгаз”.

Для реалізації проекту залучено комбіновані інвестиційні ресурси загальним обсягом  194 млн. дол. США, в т.ч.:

- інвестиційний капітал партнерів проекту  – 14%;

- позики синдикату банків, організованого ЄБРР– 81%;

- субординовані кредити партнерів проекту – 5%.

В рамках реалізації проекту споруджено компресорну станцію Тарутино на трубопроводі Ананьєв (Україна) – Тирасполь (Молдова) – Ізмаїл (Україна), збудовано лупінги (70 км) паралельно цьому газопроводу та підводний перехід через річку Дунай (6 км). Це дало змогу збільшити пропускну здатність системи до 21 млрд. куб.м./рік.

На сьогодні розглядається можливість реалізації наступного етапу проекту             ЗАТ “Газтранзит”. 

З метою збільшення пропускної здатності ГТС України в напрямку Західної Європи НАК “Нафтогаз України” спільно з ВАТ “Газпром” шляхом залучення інвестицій на паритетній основі запланована реалізація проекту з будівництва газопроводу "Богородчани-Ужгород" (пропускна здатність – 19 млрд. куб м, протяжність газопроводу – 234 км, вартість проекту  - 560 млн.дол.США).  Однак, оскільки конкретних домовленостей з цього приводу не досягнуто, реалізацію проекту не розпочато.

Фінансування проектів в трубопровідній галузі із збільшення пропускної здатності існуючих газопроводів та з будівництва нових об’єктів шляхом залучення стратегічних інвесторів, співробітництво з якими передбачає спільне управління створеними активами, доцільно здійснювати при наявності гарантій щодо збільшення обсягів транзиту газу порівняно з фактично досягнутим рівнем (як по ділянці, де було збільшено пропускну здатність, так і по газотранспортній системі в цілому). Джерелом окупності для таких інвестиційних проектів є тарифна виручка від транспортування додаткових обсягів природного газу.

До п.4 проаналізувати стан та перспективи реалізації проекту транспортування територією України природного газу по газопроводу «Богородчани – Ужгород» та прийняти в установленому порядку рішення щодо реалізації цього проекту.

Будівництво дільниці газопроводу Богородчани–Ужгород, як першого етапу будівництва нового магістрального газопроводу Новопсков–Ужгород, дозволить збільшити пропускну спроможність ГТС України в Ужгородському напрямку.

Введення в експлуатацію першої черги газопроводу (км 54,4- км 104,5) довжиною 50,1 км дозволить збільшити обсяги транспортування природного газу в ужгородському напрямку на 5 млрд. куб. м  на рік. Введення в експлуатацію 2-ої черги газопроводу (км 104,5- км 234,3) довжиною 129,8 км збільшить пропускну спроможність газопроводу до 16 млрд. куб м. на рік. Введення в експлуатацію 3-ої черги газопроводу (км 0 – км 54,4) довжиною 54,5 км дозволить транспортувати газопроводом до 19 млрд. куб. м газу щорічно.

Разом з тим, до сьогоднішнього дня залишається невирішеним питання щодо подальшої діяльності ТОВ «Міжнародний консорціум з управління та розвитку ГТС України» (далі - Товариство) та будівництва в його рамках газопроводу Богородчани-Ужгород (далі-Газопровід), що є першим етапом будівництва газопроводу Новопсков-Ужгород.

 Товариством здійснено всі роботи, необхідні для початку будівництва I черги  Газопроводу, однак, Збори Учасників Товариства щодо прийняття рішення про початок будівництва не проведено.

Під час проведення у 2006 - 2007 роках спільних засідань Підкомісії з питань паливно-енергетичного комплексу Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії (далі – Підкомісія) Російська сторона визначила свою позицію, що до прийняття Українською стороною рішення про передачу української ГТС в управління Товариства з використанням  концесійної або будь-якої іншої моделі реалізація проекту  будівництва Газопроводу  здійснюватиcя не може.

Було запропоновано розглянути зазначене питання  під час зустрічей Президентів України та Росії  та  візиту Прем’єр-міністра України до Москви, які  відбувалися у лютому ц.р., для  прийняття узгоджених рішень щодо подальшої діяльності Консорціуму та реалізації в його рамках проекту  будівництва Газопроводу. Подальшим шляхом має бути розширення проекту будівництва в напрямку Олександрів Гай-Новопсков-Ужгород з метою подальшої інтеграції з системами газопроводів, що реконструюються на територіях Узбекистану та Казахстану для забезпечення експорту середньоазійського газу до країн Європи.

Зазначене питання обговорювалося під час проведення 14 квітня ц.р. у Москві третього засідання Підкомісії.

Українською стороною відзначено необхідність реалізації в рамках Консорціуму проекту будівництва газопроводу Богородчани-Ужгород. При цьому Російська сторона продовжує дотримуватися позиції, що Консорціум створено для участі в управлінні та розвитку ГТС України, а також висловила позицію що реалізація проекту будівництва газопроводу Богородчани-Ужгород та інших можливих проектів може здійснюватися не Консорціумом, а іншими російсько-українськими підприємствами.

За рішенням  Підкомісії  сторони домовилися звернутися до Урядів Сторін з пропозицією до кінця липня 2008 року провести консультації на міжурядовому рівні  щодо реалізації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації та про заходи щодо забезпечення стратегічного співробітництва в газовій галузі від 18 серпня 2004 року  з урахуванням Заяви Президентів України та Російської Федерації про стратегічне співробітництво  в газовій сфері від  9 червня 2002 року  та законодавства Сторін.

До п.5 розглянути тарифну політику споживання газу, що склалася для підприємств «Теплокомуненерго», житлово-комунального господарства, населення, промисловості, виходячи з економічно обґрунтованих цін.

Відповідно до пункту 4 змін, затверджених постановою  Кабінет Міністрів України від 09.04.2008 № 346 «Про затвердження фінансового плану та основних показників руху коштів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», встановлені граничні рівні цін на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, з урахуванням ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифів на його транспортування, розподіл і постачання та витрат із зберігання за умови компенсації НАК «Нафтогаз України» з державного бюджету різниці в цінах на природний газ (гривень за 1 тис. куб. метрів):

- з 1 червня - 710,01; з 1 липня - 734,86; з 1 серпня - 760,58; з 1 вересня - 787,20; з 1 жовтня - 814,75; з 1 листопада - 843,27; з 1 грудня - 872,78.

Крім цього, рекомендовано НКРЕ здійснити поетапне щомісячне підвищення протягом травня-грудня 2008 року роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, за умови незмінності діючих тарифів на розподіл і постачання природного газу. На сьогодні відповідного рішення НКРЕ не прийнято.

Ціна на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання встановлена на рівні, що діяв з 1 січня 2008 року  - 934,7 гривні за 1 тис. куб. метрів без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифів на його транспортування, розподіл і постачання та витрат на його реалізацію Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

 

До п.6 запровадити механізми, які б забезпечили перехід на прямі контракти споживачів значних обсягів нафтопродуктів та газу з виробником.

Указом Президента України від 14.02.2008 № 122 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України” від 01.02.2008 “Про заходи щодо стабілізації фінансового стану НАК “Нафтогаз України” та ситуації на ринку природного газу”, яким визначено НАК “Нафтогаз України” головним уповноваженим суб’єктом із формування і розпорядження ресурсами природного газу, що використовується для задоволення потреб кінцевих споживачів.

НАК «Нафтогаз України» доручив ДК “Газ України” та ВАТ з газопостачання та газифікації забезпечувати реалізацію газу всім споживачам України.

Для забезпечення агропромислового комплексу пально-мастильними матеріалами під час проведення весняно-польових робіт ВАТ “Укртранснафта” поставить сільськогосподарським товаровиробникам у квітні 2008 року 40 тис. тонн, а                      ДК “Укргазвидобування” – 7 тис. тонн дизельного палива.

У Міністерстві аграрної політики України 01.04.2008 та 15.04.2008 відбулися наради, на яких було відпрацьовано механізм постачання дизельного палива сільськогосподарським товаровиробникам в поточному місяці.

 

До п. 7 створити обов’язків мінімальний запас газу в сховищах для побутових та комунальних потреб.

Прогнозним балансом надходження та розподілу природного газу в Україні на 2008 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 57-р, передбачено закачати до ПСГ  в термін до 15 жовтня 2008 року 14,286 млрд.куб.м природного газу.

Крім того, перехідний залишок газу в ПСГ минулих років – 14,1 млрд. куб. м.

Таким чином, прогнозований запас газу в ПСГ на кінець періоду закачування газу (15 жовтня п.р.) становитиме майже 28,3 млрд. куб. м.

Цей запас газу в ПСГ дозволить забезпечити стабільне газопостачання споживачів України протягом осінньо-зимового періоду 2008/2009 року.

 

До п.8 опрацювати та запровадити заходи щодо стабілізації роботи нафтопереробних заводів

З метою наповнення стабілізаційного фонду нафтопродуктів для безперебійного забезпечення потреб сільськогосподарських виробників на період весняно-польових робіт Мінпаливенерго на виконання низки доручень Кабінету Міністрів України Міністерством палива та енергетики України затверджено наказ від 02.04.2008 № 205 «Про затвердження Положення про створення та використання стабілізаційного фонду нафтопродуктів».

 

До п.9 забезпечити економічні умови для технічного переоснащення нафтопереробної галузі.

Стан модернізації та реконструкції ВАТ «НПК «Галичина», ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», ЗАТ «Укртатнафта» (станом на квітень 2008 року).

1. ВАТ «НПК «Галичина».

На основі загальної стратегії розвитку підприємства розроблено перспективний план розвитку до 2015 року. В першочергових планах є будівництво установки гідроочищення дизельного палива з блоком екологічних установок.

ДП “Львівдіпронафтохім” ведуться проектні роботи з реконструкції існуючих об’єктів загальнозаводського господарства (очисні споруди, мережа збору та утилізації промдощових вод (підписаний протокол намірів з фірмою “REDOX”), центральний розподільчий пункт       6 кВ та будівництву нових (азотно-повітряна установка, факельне господарство тощо). Освоєно коштів на суму 0,2 млн. дол. США. Планується освоїти коштів на загальну суму 21 млн. дол. США до кінця 2009 року.

По “Паливному комплексу”, включаючи установку гідроочищення дизельного палива, у попередні роки освоєно коштів на суму 39,9 млн. дол. США – підготовлена площадка під будівництво установок, забиті палі, виконаний нульовий цикл будівельних робіт, що включає фундаменти під обладнання, каналізаційні мережі та естакади для трубопроводів.

На даний час ведеться реконструкція атмосферного блоку на АВТ-2, впроваджується АСУ ТП. Кошторисна вартість робіт складає 8 млн. дол. США. Реконструкція буде завершена до кінця 2009 року.

На завершальній стадії знаходиться будівництво 4-х резервуарів по 5 000 м3 кожний товарно-сировинного парку установки гідроочищення дизельного палива. Змонтовано три резервуари. Будівельно-монтажні роботи завершені, на даний час проводиться технологічна обв’язка.

Також завершено будівництво 4-х резервуарів по 10 000 м3 кожен сировинного парку нафти. На даний час освоєно коштів по загальнозаводському господарству 6,44 млн.дол. США.

По установці гідроочистки дизпалива виконуються наступні роботи.

Розробка базового проекту установки гідроочистки дизпалива фірмою "Haldor Topsoe" (Данія) завершена  29.02.08 (угода від 24.04.07). Затверджено технологічну схему процесу та видані специфікації на основне обладнання.

ВАТ "Укрнафтохімпроект" здійснює розробку робочого проекту установки гідроочистки дизпалива (угода від 24.04.07). На даний час видано будівельну частину, зведений кошторис будівництва. Розробка робочого проекту має бути закінчена в липні 2008 року.

24.04.2007 р. укладено угоди з "Haldor Topsoe" на закупівлю ліцензії установки гідроочищення дизельного палива та на закупівлю каталізатора і внутрішніх пристроїв реакторів.

По установкам виробництва бензинів виконуються наступні роботи.

Базовий проект установок гідроочищення бензину та октанайзінгу (каталітичний риформінг) розроблено в повному обсязі фірмою “Axens”.

ВАТ "Укрнафтохімпроект" розробляє робочий проект установок гідроочищення бензину, який буде завершено до 30.04.2008. (угода від 17.08.2007).

Проводиться тендер по вибору фірм виробників на поставку технологічного обладнання установки гідроочистки бензинів.

З фірмою "Axens" (Франція) укладено дві угоди на закупівлю ліцензії та гарантійної угоди на процес гідроочищення бензину та риформінг з безперервною регенерацією каталізатора.

По установці ізомеризації Укладено угоду на придбання ліцензії установки ізомеризації з фірмою "UOP" (США). Проплачено 25 % від вартості ліцензії.

Фірмою "UOP" (США) завершується розробка базового проекту. Допрацьовуються технологічні схеми.

Проведено тендер з вибору претендента на розробку робочого проекту.

21.02.08 р. укладено угоду з ВАТ "Укрнафтохімпроект" на розробку робочого проекту установки ізомеризації. Проводиться тендер з вибору фірми виробника на поставку технологічного обладнання установки ізомеризації.

Здійснено проплату 20 % від вартості ліцензії на установку сповільненого коксування фірмі "Foster Wheeler".

24.08.2007 з фірмою "Foster Wheeler" укладено угоду на розробку базового проекту.

По установці каталітичного крекінгу "Флюїд" :

- 04.09.2007 укладено угоду з  фірмою "UOP" (США) на придбання ліцензії.

- 04.09.2007 з цією ж фірмою укладено угоду на розробку базового проекту (роботи мають бути завершено до 30.06.2008.).

По установці гідроочистки вакуумного газойлю з фірмою "UOP" (США) 04.09.2007. укладено угоду на закупівлю ліцензії.

04.09.2007 з цією ж фірмою укладено угоду на розробку базового проекту (роботи мають бути завершено до 30.06.2008.).

Крім того, проводиться реконструкція існуючих технологічних об'єктів, пункту наливу нафтопродуктів на станції "Елін". Проектуються очисні споруди, установка вилучення сірки, виробництва водню.

Фактичні витрати ВАТ “НПК Галичина” за 1 квартал 2008 року на проведення реконструкції та капітальних ремонтів складають 24 млн. 975 тис. гривень. В тому числі в проекти майбутніх періодів освоєно 15 млн. 847 тис. грн.

У 2007 р. капітальні вкладення у ВАТ “НПК Галичина” склали 40 млн. 458 тис. гривень.

2. ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття»

Ведеться реконструкція установки ЕЛЗУ-АТ-3. Виконані будівельно-монтажні роботи по насосній, трансформаторній підстанції, споруджено фундаменти під обладнання, опори внутрішньоустановочних трубопроводів,  здійснено монтаж колони К-9А тощо. Загальна вартість робіт складає 54,4 млн. грн. Реконструкція установки АТ-3 знаходиться на завершальній стадії. Об’єкт планується ввести в експлуатацію в ІІІ кварталі 2008 року.

В 2007 р. завершена модернізація очисних споруд та завершене будівництво парку сировини гідроочищення (3 шт. по 1000 м3, 3 шт. по 3000 м3, 3 шт. по 5000 м3).

Проведено роботи по розчищенню майданчика під установку гідроочищення дизельного палива.

Фірмою „UOP” (США) розроблено базовий проект будівництва установки гідроочищення дизельного палива, яка уможливить виробляти дизельне паливо з вмістом сірки до 50 ppm (Євро-4). Одночасно отримано ліцензію у фірми UOP (США) на право використання технологічного процесу. Вартість ліцензії 640 тис. дол. США.

Фірмою „Koch Glitch” (США, Чехія) розроблено контракт робочого проекту будівництва установки гідроочищення і депарафінізації дизельного палива. Вартість проектних робіт складає 3 млн. 985 тис. євро.

З фірмою „Koch Glitch” укладено контракт на закупівлю технологічного обладнання в рамках вищезазначеного робочого проекту (печі, реактори, компресори тощо).

Будівництво комплексу гідроочищення дизельного палива ведеться згідно з графіком і планується його завершити до кінця вересня 2010 року.

Крім того здійснюється проектування установки ізомеризації бензинових фракцій та установки гідрокрекінгу.

Всього по промисловому будівництву в 1 кварталі 2008 року освоєно 11,65 млн. грн. Капітальні вкладення у 2007 році становили 82,2 млн. грн.

3. ЗАТ «Укртатнафта»

Загальна сума, необхідна для проведення реконструкції та модернізації AT „Укртатнафта" в період 2008 - 2011 p.p., становить 1391,22 млн. грн. (в цінах 2007 р.)

Станом на 23.04.2008

по плану підвищення якості бензинів виконано:

-   з будівництва установок ізомеризації легких бензинових фракцій і гідроочищення бензинів каталітичного крекінгу (загальна вартість 801,9 млн. грн., у т.ч. на 2008 рік – 37, 7 млн. грн.)

23.04.2008 в Москві відбулася зустріч спеціалістів AT „Укртатнафта" і компанії Ахеns з обговорення проектів контрактів „Угода № 07/3063А про передачу регламенту" та „Угода № 07/3063 про передачу технології";

-   з реконструкції установок ЛЧ-35-11/600 (загальна вартість 200,2 млн. грн., у т.ч. на 2008 рік – 59,00 млн. грн.)

замовлене внутрішнє обладнання для реакторів установки ЛЧ-35-11/600 вартістю 460 тис. євро (поставка - в червні цього року, монтаж - в ІV кварталі цього року); в даний час знаходиться на розгляді проект контракту на поставку каталізатора R-86 (поставка та завантаження планується в IV кварталі цього року);

-   з організації процесу фракціонування стабільного реформату з виділенням бензолвмісної фракції (загальна вартість 7,72 млн. грн., у т.ч. на 2008 рік – 5,92 млн. грн.)

укладений контракт з ВАТ "Укрнафтохімпроект" на розробку проектної документації на процес фракціонування  стабільного риформату з виділенням бензолвмісної фракції.

 

по плану підвищення якості дизельного палива:

-   з реконструкції установки гідроочищення дизельного палива

вихідні дані по реконструкції діючої установки ЛЧ-24-7/68  для підготовки проекту контракту; згідно з листом компанії Shell Global  Solutions від 08.04.2008 пропозиція на поставку каталізатора гідроочистки буде направлена на завод в кінці квітня.

 

У 1 кварталі 2008 року ЗАТ «Укртатнафта» освоєно у будівельні та проектні роботи 15,2 млн. грн.


Інші НПЗ України.

ВАТ «Лукойл-Одеський НПЗ»

Перший етап реконструкції заводу включає:

-         реконструкцію установки первинної переробки нафти АВТ;

-         реконструкція установки АТ під процес вісбрекінгу;

-         реконструкція комплексу гідро очистки КГО;

-         реконструкція об’єктів загальнозаводського господарства.

Обсяг фінансування робіт на ВАТ «Лукойл-Одеський» НПЗ в 1 кварталі 2008 року склав  10 млн. дол. США.

ЗАТ «ЛиНІК»

В 1 кварталі 2008 році здійснювалася реконструкція об’єктів електропостачання підприємства, будівництво установки концентрування водню, реконструкція схеми охолодження головного погона колони стабілізації установки каталітичного крекінгу. Проводиться заміна пароежекторної установки ЕЛЗУ-АВТ-2 на гідроциркуляційну, реконструкція естакади 129/3, будівництво установки доочищення стоків, приведення АСУ ТП бітумного виробництва до діючих норм.

Фінансування робіт в 1 кварталі 2008 році склало 1,63 млн. дол. США.

Вважаємо, що якнайшвидше прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання реконструкції і модернізації діючих та будівництва нових об’єктів нафтопереробної і нафтохімічної галузей” сприятиме розвитку та конкурентоспроможності вітчизняної нафтопереробної галузі, підвищенню якості нафтопродуктів, зниженню цін на внутрішньому ринку на моторні палива, а також забезпечить сприятливі умови для стабільного функціонування вітчизняного ринку нафтопродуктів.

 

До п.10 за результатами переговорів з РФ забезпечити постачання середньоазійського природного газу з поетапним зростанням цін на протязі двох-трьох років до середньоєвропейського рівня.

Протягом січня – березня ц.р. проведено низку переговорів на рівні керівництва та фахівців НАК «Нафтогаз України», ВАТ «Газпром».

Під час  переговорів пропонувалося у відносинах з Російською стороною перейти до підписання прямих контрактів на поставку в Україну середньо-та центральноазійського  природного газу.

Це питання обговорювалося під час зустрічі 12 лютого 2008 року Президентів України та Російської  Федерації,  візиту 20-21 лютого 2008 року Прем’єр-міністра України до Москви.

З метою виконання домовленостей Президентів України та Російської Федерації, врегулювання на  взаємовигідній основі питань щодо постачання природного газу в Україну та його реалізації на ринку України,  керуючись Директивами, затвердженими Указом Президента України від 26.02.08 №165/2008 та Директивами, затвердженими Урядом України, 12 березня ц.р. підписано  Угоду   між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром»   про розвиток відносин у газовій сфері. Угода  забезпечила  можливість  укладання договорів  поставок  природного газу для споживачів  України без посередників.

Міністерством палива та енергетики України Угоду погоджено, постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 268 Угоду схвалено в цілому.

Відповідно до пункту 2  зазначеної постанови  Міністерству палива та енергетики України та НАК «Нафтогаз України»   доручено терміново  розпочати переговорний процес з Російською стороною щодо підготовки угод про довгострокове гарантоване постачання  природного газу  та збалансованість  його ресурсів  для України, а  також проведення  стабільної довгострокової  цінової політики  виходячи з ціни за природний газ  і тарифу на його транзит.

На сьогодні   тривають переговори   з ВАТ «Газпром»  з метою вирішення цих питань.

 

До п.11 створити ефективні механізми стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій, скорочення питомих витрат енергоресурсів у суспільному виробництві, використанні нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

З метою нормативно-правового стимулювання  впровадження енергозберігаючих технологій НАК "Нафтогаз України" пропонує:

1. Впровадити єдину форму звітності щодо  ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у країні в цілому, у розрізі галузей економіки, енергоспоживаючих підприємств (з річним споживанням паливно-енергетичних ресурсів у обсязі понад 5 тис. тон умовного палива)  та регіонів. 

Наявність такої звітності забезпечить  можливість оцінювати рівень ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів  кожного окремого підприємства, галузі, регіону, їх внесок до загального показника енергомісткості (енергоємності) економіки країни, а також можливість вжиття обґрунтованих заходів, спрямованих на прискорення розвитку енергозбереження.

Форма звітності має включати такі показники енергоефективності:

- загальний обсяг виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат паливно-енергетичних ресурсів (електроенергії, природного газу, вугілля), що використовуються підприємством, галуззю,  регіоном;

- енергомісткість (газомісткість, електромісткість, вуглемісткість) валової доданої вартості підприємства, галузі, регіону. Цей показник характеризує відповідність енергоспоживаючого обладнання та технологій сучасному рівню розвитку техніки, а також рівню ефективності господарювання;

- обсяги використання альтернативних джерел енергії та скидного (вторинного) енергетичного ресурсу виробничих підприємств для виробництва електричної та теплової енергії підприємством, галуззю,  регіоном;

- показники питомих виробничо-технологічних витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво  одиниці основних видів продукції підприємством, галуззю,  регіоном.

2.  З метою пріоритетного залучення вітчизняних та зарубіжних інвестицій у сферу  енергозбереження НАК “Нафтогаз України” пропонуємо  до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” додати пункт такого змісту: Та частина прибутку виробничих підприємств, яка отримана за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів, у період до 2018 року оподатковується за нульовою ставкою;

Обґрунтування. Впровадження цієї статті приведе до збільшення чистого прибутку господарюючих суб’єктів, у разі впровадження ними енергозберігаючих заходів. Це стимулюватиме залучення кредитних та інвестиційних коштів саме у сферу  енергозбереження. Відзначимо, що така  норма врахована у статті 5 Закону  України від 16 березня 2007 року  № 760-V “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження”.  Проте, у ній не визначено, що звільняється тільки та частина прибутку підприємства, яка отримана за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів.

3. З метою збільшення частки нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії в паливно-енергетичному балансі країни пропонуємо до Закону України  “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу” додати пункт, за яким обласні енергопостачальні компанії зобов’язані купувати електроенергію, вироблену зі скидного (вторинного)  енергетичного ресурсу  або поновлюваних джерел енергії, у обсягах не нижче встановлених квот. Розміри квот мають щорічно затверджуватись Кабінетом Міністрів України, а тарифи на придбання цієї електроенергії щорічно встановлюються НКРЕ для кожної з обласних енергопостачальних компаній з урахуванням необхідності  забезпечення окупності залучених інвестицій за період, що не перевищує  п’яти років.

Обґрунтування. У разі реалізації цієї пропозиції обласні енергопостачальні компанії  будуть вимушені придбавати електроенергію, що вироблена  зі скидного (вторинного) енергетичного ресурсу, або поновлюваних джерел енергії. Це зніме перешкоди, які створюють обленерго щодо приєднання таких енергогенеруючих установок до електромережі та відповідно знижують темпи їх впровадження.

 

До п.12 призначати на керівні посади осіб, які мають необхідну галузеву кваліфікацію та достатній досвід роботи у нафтогазовій галузі.

Призначення на керівні посади осіб, які мають необхідну галузеву кваліфікацію та достатній досвід у  апараті НАК "Нафтогаз України" проводиться з дотриманням встановлених вимог довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Згідно зі Статутом НАК "Нафтогаз України" заступники голови правління Компанії на посади призначаються розпорядженнями Кабінету Міністрів України з відповідною освітою за фахом, досвідом роботи за напрямком діяльності, яку вони проводять в Компанії.

Відносно керівників дочірніх компаній, підприємств, які знаходяться в корпоративному управлінні Компанії, то зараз проходить державна реєстрація нової редакції їх статутів. Відповідно до нової редакції статутів всі дочірні компанії та підприємства будуть очолюватись директорами.

Крім того, з метою удосконалення системи підбору і призначення на керівні посади кваліфікованих спеціалістів та у зв’язку із затвердженням нової редакції статутів дочірніх компаній та підприємств наказом НАК "Нафтогаз України" від 21.04.2008 № 135 визначено порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівних працівників дочірніх компаній, підприємств, представництв та філій НАК "Нафтогаз України".