Діяльність Комітету

14 квітня 2008, 11:48

Рішення Комітету щодо стану фінансування будівництва житла та забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, а також військовослужбовців, звільнених в запас або у відставку, відповідно до державних програм

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

 

 

Р   І   Ш   Е   Н   Н   Я

 

від  19  березня 2008 року

 

 

Про стан фінансування будівництва житла та забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, а також військовослужбовців, звільнених в запас або у відставку, відповідно до державних програм

 

Заслухавши і обговоривши інформацію представників Міністерства оборони, Адміністрації Державної прикордонної служби, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, Національного космічного агентства, інших центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають утворені відповідно до законів України військові формування,  а також Міністерства фінансів та Міністерства економіки, Комітет зазначає, що, незважаючи на прийняття в останні роки низки нормативно-правових актів щодо поліпшення умов з житлового забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, а також осіб, які вже вислужили встановлені терміни перебування на військовій службі і звільнилися з лав Збройних Сил в запас   або у відставку, це питання на сьогодні залишається нерозв’язаним і потребує вжиття  невідкладних заходів.

Станом на 1 січня 2008 року в гарнізонах Збройних Сил на квартирному обліку перебували 51800 військовослужбовців, у тому числі 19866 – очікують житло понад 10 років. Серед черговиків 12405 колишніх військових,  які  звільнені  зі служби в запас або у відставку, та 7957 осіб, звільнених у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України. Близько  16000 сімей  проживають у гуртожитках, майже 5000 –  у службових приміщеннях (штабах, казармах тощо), 28000 – орендують житло у приватних осіб. За прогнозними розрахунками, до 2012 року на квартирний облік будуть зараховані ще 26000 військовослужбовців. Найбільша кількість військових, які перебувають на квартирному обліку, припадає на місто Київ (7973), Київську (4087), Одеську (4218), Львівську (3974), Харківську (3105), Житомирську (2989), Вінницьку (2656) області, АР Крим (2611) та місто Севастополь (2676). Київський, Одеський, Львівський, Харківський та Севастопольський гарнізони нараховують у квартирній черзі 21970 сімей, або 42 % від усієї квартирної черги України. За три останніх роки цими гарнізонами отримано 2006 квартир, що становить 10 % від потреби. Так,      у минулому році Київським гарнізоном отримано 61 квартиру, Одеським –  34, Вінницьким – 27, Хмельницьким – 36, Харківським – 4, Миколаївським – 2 квартири, а  Дніпропетровським та Львівським гарнізонами  не отримано жодної.

Квартирна черга в Державній прикордонній службі на 1 січня 2008 року нараховувала 13650 осіб, у Головному управлінні внутрішніх військ МВС – 4084, Службі безпеки – 6136, в Управлінні державної охорони – 916 осіб. На сьогоднішній день потребують поліпшення житлових умов майже 90000 сімей військовослужбовців.

На квартирному обліку в органах місцевого самоврядування станом на 1 січня 2008 року перебувало 18379 сімей звільнених військовослужбовців, у тому числі 5211 ветеранів військової служби, яким виповнилося 60 і більше років, та 178 сімей померлих звільнених військовослужбовців, які згідно із законодавством потребують позачергового забезпечення житлом.  З наведеної  чисельності 15443 особи, або 84 %, перебувають на квартирному обліку понад 10 років. При цьому середній вік черговиків становить 55 років.  У минулому році для звільнених в запас або у відставку військовослужбовців було виділено лише 194 квартири.

Фінансування будівництва житла для військовослужбовців має здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету відповідно до затверджених Президентом України та Кабінетом Міністрів України програм. Так, для виконання затвердженої Президентом України Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки Уряд зобов’язаний передбачати щорічно у Державному бюджеті кошти  в обсягах не менше 2 % від ВВП. Проте це зобов’язання сьогодні  не виконується. Недофінансування зазначеної програми за 2006-2007 роки становить 4,5 млрд. гривень. Це призвело до невиконання планів будівництва 9500  квартир для військовослужбовців (3300 квартир у 2006 році та  6200  квартир – у 2007 році), невиконання переобладнання казарм, які вивільняються внаслідок скорочення військовослужбовців строкової військової служби, під житло для 1168 військовослужбовців за контрактом, недофінансування будівництва   249 військових об’єктів, завершення ремонту 152 аварійних будівель. Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рік” на ці цілі передбачено 509,3 млн. гривень, або 34,4% від обсягу коштів, передбаченого вищезазначеною Державною програмою. Невиконання державою своїх зобов’язань щодо соціального захисту зазначеної категорії громадян зумовлює щорічний спад їх соціальної захищеності, провокує відтік  кваліфікованих і професійно підготовлених кадрів з лав Збройних Сил та інших військових формувань, занепад соціальної сфери у військах, що в цілому погіршує рівень обороноздатності та національної безпеки країни, створює соціальну напругу у військовому середовищі, знижує престижність військової служби.

Зазначені проблеми вже були предметом розгляду  на Парламентських слуханнях у червні 1999 та лютому 2006 року, на Дні Уряду 28 листопада 2002 року, а також на комітетських слуханнях 4 червня 2004 року. На жаль, суттєвих змін у розв’язанні цієї проблеми за час, що минув, не відбулося. Недосконалість законодавчої бази, відсутність правових механізмів для унеможливлення нецільового використання коштів, отриманих на будівництво чи закупівлю житла, сприяє зловживанням у цій сфері, і як наслідок – невиконанню Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей.  Військовослужбовці, а також військові пенсіонери, які вже звільнені з лав Збройних Сил в запас або у відставку та перебувають у черзі на отримання житла у військових частинах, просять удосконалити механізм кредитування та фінансування будівництва та придбання житла або виплачувати їм грошову компенсацію замість житла. Серед цієї категорії громадян багато інвалідів, які отримали інвалідність під час перебування на військовій службі, ветеранів війни та військової служби, які після звільнення зі служби тривалий час очікують житло від військових формувань.

 

Виходячи з викладеного, Комітет  у х в а л и в:

 

1. Відзначити, що стан фінансування будівництва житла та забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, а також військовослужбовців, звільнених в запас або у відставку, є незадовільним     і не відповідає їх мінімально необхідним потребам, що негативно позначається на соціально-психологічному стані у військах, а також у середовищі військових пенсіонерів та ветеранів військової служби. 

 

2. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони щодо збільшення обсягів фінансування будівництва (придбання) житла для військовослужбовців та членів їх сімей у 2008 році за загальним фондом Державного бюджету при розгляді змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" за бюджетною програмою "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України" (КПКВ 2101190) на 1 млрд. гривень.

 

3. Підтримати пропозиції інших військових формувань щодо збільшення фінансування з Державного бюджету України заходів по будівництву житла для військовослужбовців, зокрема:  Головного управління внутрішніх військ МВС – на 198 млн. гривень, Національного космічного агентства – на 70 млн. гривень, Служби безпеки – на 69 млн. гривень, Управління державної охорони – на 66,5 млн. гривень, Державної  служби спеціального зв’язку та захисту інформації – на 66,3 млн. гривень, Служби зовнішньої розвідки – на 59 млн. гривень, Адміністрації Державної прикордонної служби – на 28 млн. гривень, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту – на 10 млн. гривень.

 

4.  Запропонувати Кабінету Міністрів України:

 

1) забезпечити виконання завдань і заходів, що випливають  з положень Державної програми розвитку Збройних Сил України на        2006-2011 роки, затвердженої Указом Президента України від 27 грудня  2005 року № 1862-25т, Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених в запас або у відставку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року № 114,  Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 року № 2166;

 

2) при внесенні змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік" вилучити норми, що погіршують визначені законами України засади державної політики у сфері соціального захисту, а саме: поновити скасоване гарантоване для військовослужбовців, звільнених зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, право на отримання житла протягом трьох років, пільги щодо сплати за користування житловими та комунальними послугами, дію гарантованої норми щодо неможливості скасування чи призупинення без рівноцінної заміни визначених законодавством пільг, гарантій та компенсацій, установлених для військовослужбовців у зв’язку з особливим характером військової служби;

 

3) з метою забезпечення своєчасного надходження коштів за статтями 2 та 7 до Державного бюджету України на 2008 рік скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.2006 року № 491-р "Деякі питання управління майном, яке вивільняється в ході реформування Збройних Сил"  та від 24.12.2007 року № 1231-р "Деякі питання розпорядження об’єктами державної власності", якими зупинено реалізацію військового майна;

 

4) поширити дію постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 88 "Про затвердження порядку кредитування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань" на військовослужбовців, які звільнені в запас або у відставку, та які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в органах місцевого самоврядування;

 

5) поширити дію постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року № 568 “Про методологію визначення цін і процедури зменшення податкових зобов’язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, і порядок використання коштів, що спрямовуються на будівництво такого житла, та здійснення бюджетного контролю за їх цільовим використанням” (із змінами та доповненнями) на категорію військовослужбовців, звільнених в запас або у відставку;

 

6) прийняти постанови Кабінету Міністрів України про порядок визначення величини опосередкованої вартості наймання житла та про внесення змін до Порядку кредитування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань;

 

7) включити Програму забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених в запас або у відставку, до переліку бюджетних програм Міністерства оборони України окремим рядком з визначенням видатків на     її фінансування у розмірі 194,5 млн. гривень на рік.  Головним розпорядником зазначених коштів визначити Міністерство оборони України;

 

8) збільшити обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла окремим категоріям громадян до 352,2 млн. гривень на рік, з них 185,8 млн. гривень спрямувати на виконання завдань Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених в запас або у відставку;

 

9) з метою контролю за виконанням Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік" та Постанови Верховної Ради України від 23.02.2006 року № 3507-IV "Про рекомендації парламентських слухань "Про стан забезпечення житлом та іншими гарантіями соціального захисту військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" доручити Міністерству фінансів, Міністерству економіки та центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є утворені відповідно до законів України військові формування, правоохоронні органи спеціального призначення, до 1 травня 2008 року подати до Комітету  з питань національної безпеки і оборони план фінансування будівництва (придбання) житла для військовослужбовців відповідно до помісячного розпису бюджетних призначень на 2008 рік;

 

10) з метою здійснення контрольних функцій за виконанням чинного законодавства у сфері реалізації військового майна та забезпечення житлом військовослужбовців доручити Міністерству оборони України до 1 квітня 2008 року подати до Комітету з питань національної безпеки і оборони перелік та план реалізації об’єктів нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, та перелік військових містечок і земельних ділянок, що заплановані для спільної забудови.

 

 

5. Міністерству оборони:

 

1) вжити заходів по виконанню завдань будівництва житла для військовослужбовців державними підприємствами Міністерства оборони;

 

2) провести до 1 червня 2008 року інвентаризацію особових справ військовослужбовців, які  перебувають на обліку для поліпшення житлових умов, з метою недопущення перебування на квартирному обліку сімей, які вже раніше отримали житло для постійного проживання.

 

6. Запропонувати Міністру оборони та виконуючому обов’язки Голови Служби безпеки включити до складу Комісії щодо відбору на конкурсних засадах найкращої пропозиції для здійснення спільної діяльності з будівництва житла для військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей, створеної відповідно до наказу Міністра оборони від 25 січня         2008 року № 19, а також до Робочої групи для проведення в Центральному управлінні Служби безпеки конкурсів по залученню юридичних осіб до спільної забудови земельних ділянок, які надані в користування СБУ, створеної  розпорядженням  в.о. Голови СБУ від 6 листопада 2007 року № 491, – голову підкомітету з питань економічної та екологічної безпеки Комітету з питань національної безпеки і оборони, народного депутата України Маліча Олега Володимировича.

 

7. Підкомітету з питань соціальної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони:

 

розробити та подати до 15 травня 2008 року на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, звернувши особливу увагу на запровадження механізмів кредитування, фінансування будівництва та придбання житла для цієї категорії громадян або виплати їм грошової компенсації взамін житла за середніми та найнижчими цінами, що складаються на житло у відповідному регіоні та встановлені за результатами відкритих тендерів.

 

 

Голова Комітету                                                                       А.С. ГРИЦЕНКО

 

 

Секретар Комітету                                                                   Ю.П. САМОЙЛЕНКО