Діяльність Комітету

12 лютого 2008, 19:10

Верховна Рада України прийняла за основу опрацьований Комітетом проект закону "Про чисельність Збройних Сил України на 2008 рік"

Законопроект (реєстр. №1316) передбачає приведення чисельності Збройних Сил України станом на 31 грудня 2008 року до 191 000 осіб, у тому числі 148 000 військовослужбовців.

 

В супровідних документах до проекту зазначається, що чисельність Збройних Сил України визначено з урахуванням положень Воєнної доктрини України, оптимального співвідношення завдань, покладених на Збройні Сили України та можливостей держави щодо їх утримання.

 

Відповідно до проекту, основними шляхами приведення чисельності Збройних Сил України до визначених показників на кінець 2008 року є:

 

оптимізація складу та структури органів управління, усунення дублювання окремих завдань і функцій, зменшення ланок управління, впровадження в практичну діяльність органів військового управління новітніх інформаційних технологій, розгортання цифрових систем і мереж зв´язку, створення автоматизованих систем управління військами та адміністративно-господарською діяльністю;

 

оптимізація структури та чисельності Об´єднаних сил швидкого реагування та Основних сил оборони Збройних Сил України, приведення їх співвідношення до визначених показників, зменшення чисельності підрозділів забезпечення при переході на нові форми організації і здійснення технічного, тилового та інших видів забезпечення;

 

передача низки завдань щодо матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України (організація харчування особового складу, постачання військовим частинам витратних матеріальних засобів широкого вжитку, охорона військових містечок, виконання господарських робіт з ремонту будівель і споруд, прибирання території та вивезення сміття тощо) підприємствам промислового комплексу держави та структурам малого і середнього бізнесу на підставі укладення контрактів (на конкурсних засадах);

 

приведення системи військової освіти і науки у відповідність із завданнями Збройних Сил України та реальною потребою у підготовці військових фахівців, уточнення завдань науково-дослідним установам, завершення оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ;

 

удосконалення структури навчальних центрів з підготовки молодших фахівців, запровадження нової системи підготовки та перепідготовки професійного сержантського і старшинського складу.