Діяльність Комітету

13 березня 2017, 13:56

П И Т А Н Н Я,віднесені до відання підкомітетів Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони

Затверджено

рішенням Комітету

від 7 жовтня 2015 року

протокол № 34

 

П И Т А Н Н Я,

віднесені до відання підкомітетів Комітету Верховної Ради України

з питань національної безпеки і оборони

 

1.    Підкомітет з питань воєнної безпеки та оборони:

- мобілізаційна підготовка і мобілізація;

- участь України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

- виконання міжнародних договорів України у воєнній сфері;

- забезпечення сучасною військовою і спеціальною технікою та озброєнням Збройних Сил України, інших військових формувань;

- діяльність Міністерства оборони України щодо втілення державної політики у сфері оборони;

- діяльність Генерального штабу Збройних Сил України у плануванні оборони держави, управлінні застосуванням Збройних Сил України;

- діяльність Служби правопорядку у Збройних Силах України;

- діяльність Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України в частині забезпечення територіальної оборони держави;

- діяльність Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури  України в частині забезпечення оборони держави;

- корпоратизація, приватизація та ефективність підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;

- оборонне планування;

- програми реформування та розвитку Збройних Сил України, а також інші програми, що стосуються оборони держави, програми військового,  військово-політичного співробітництва з іншими державами та міжнародними організаціями;

- утилізація військового майна;

- фінансування Збройних Сил України;

- здійснення парламентського контролю за використанням коштів Державного бюджету України на потреби оборони держави та участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

- діяльність військкоматів;

- військово-патріотичне виховання громадян України, підготовка молоді до військової служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях;

- розвиток військової науки та підготовка кадрів;

- здійснення парламентського контролю за практикою застосування державними органами законодавства України у сфері відання підкомітету, її узагальнення;

- підготовка комітетських і парламентських слухань, конференцій, нарад, семінарів, круглих столів тощо;

- вивчення та використання досвіду інших країн щодо законодавчого регулювання питань, віднесених до предмету відання підкомітету.

 

2.             Підкомітет з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва:

- державне оборонне замовлення;

- утилізація надлишкової, непридатної та застарілої військової техніки та озброєння, боєприпасів, ракетного палива та його компонентів;

- розробка, виробництво озброєння і військової техніки;

- міжнародне військово-технічне співробітництво;

- законодавство щодо експорту та імпорту  військової техніки і озброєння;

- космічна діяльність;

- експортний контроль, виконання міжнародних договорів України з питань нерозповсюдження ядерних і ракетних технологій;

- військова наука, підготовка кадрів;

- підготовка комітетських і парламентських слухань, конференцій, нарад, семінарів, круглих столів з предметів відання підкомітету;

- здійснення парламентського контролю за практикою застосування державними органами законодавства України у сфері відання підкомітету;

- вивчення та використання досвіду інших країн із законодавчого регулювання питань, віднесених до предметів відання підкомітету.           

 

3. Підкомітет з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей:

- питання соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, відповідно до Закону України "Про соціальний  і правовий захист військовослужбовців  та членів їх сімей";

- питання пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

- моніторинг впливу на національну безпеку процесів, що відбуваються у сфері соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, пенсійного забезпечення зазначених осіб;

- розробка науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень з метою захисту національних інтересів України у сфері соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, пенсійного забезпечення цих осіб;

- законодавче забезпечення прав і свобод осіб, які проходять військову службу, їхнього матеріального, грошового, житлового та іншого забезпечення, розробка відповідних законопроектів;

- опрацювання (доопрацювання), здійснення експертизи проектів законодавчих актів, інших актів Верховної Ради України з питань соціального, правового захисту та пенсійного забезпечення військовослужбовців і членів їх;

- участь у двосторонньому і багатосторонньому міжнародному співробітництві у сфері соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, пенсійного забезпечення цих осіб, якщо це відповідатиме національним інтересам України;

- підготовка комітетських і парламентських слухань, конференцій, нарад, семінарів, круглих столів тощо з питань, що відносяться до сфери відання підкомітету;

- здійснення парламентського контролю за практикою застосування державними органами законодавства України у сфері відання підкомітету;

- вивчення та використання досвіду інших країн із законодавчого регулювання питань, що віднесені до компетенції підкомітету.

 

4. Підкомітет з питань державної безпеки:

- державна політика у сфері державної безпеки;

- правове забезпечення діяльності органів державної безпеки, розвідувальних органів України, органів прикордонної служби та державної охорони органів державної влади і посадових осіб;

- підготовка до ратифікації міжнародних договорів у сфері державної безпеки;

- вдосконалення законодавства в частині: контррозвідувального та розвідувального забезпечення діяльності органів державної влади та інших державних інституцій; забезпечення збереження та охорони державної таємниці; боротьби з міжнародним тероризмом; охорони та захисту державного кордону; охорони органів державної влади і посадових осіб;

- здійснення аналізу практики застосування законодавчих  актів у діяльності суб’єктів сфери державної безпеки, їх посадових осіб з питань,  віднесених до предметів відання підкомітету;

- розвиток науки та  підготовка кадрів у сфері державної безпеки;

- основні реальні та потенційні загрози національній безпеці України в частині посягання на державний суверенітет України та її територіальну цілісність, територіальних претензій з боку інших держав; спроби втручання у внутрішні справи України з боку інших держав; воєнно-політична нестабільність, регіональні та локальні конфлікти біля кордонів України та в інших частинах світу;

- ефективність протидії:

● зрощенню бізнесу і політики;

● злочинній діяльності проти миру і безпеки людства, насамперед щодо поширення міжнародного тероризму;

● загрозам використання з терористичною метою ядерних та інших об’єктів на території України;

● незаконному ввозу та обігу зброї, вибухових речовин, зброї масового ураження та засобів її доставки, наркотичних та радіоактивних матеріалів;

● незаконному утворенню та діяльності на території України військових та напіввійськових формувань, а також політичних угрупувань;

● проявам сепаратизму, намаганням автономізації за різними ознаками окремих регіонів;

● загрозам нелегальної міграції;

● потенційним і реальним загрозам виникнення конфліктів у сфері міжетнічних і міжконфесійних відносин, радикалізації та проявам екстремізму в діяльності громадських організацій та релігійних громад.

 

5.    Підкомітет з питань безпеки державних інформаційних систем:

-   інформаційна безпека держави;

-   кібернетична безпека держави;

-   захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

-   спеціальний зв’язок держави;

-   національна система конфіденційного зв’язку України;

-   національний інформаційний простір та протидія його монополізації;

-        право власності держави на стратегічні об'єкти інформаційної інфраструктури;

-   інформація з обмеженим доступом, яка є власністю держави та її захист;

-   фінансування сфер інформаційної та кібернетичної безпеки держави;

-   фінансування потреб, спрямованих на заміну застарілих та зношених зразків спеціальної техніки;

-   наука та підготовка кадрів у сфері інформаційної, кібернетичної безпеки та спеціального зв’язку;

-   практика застосування  центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів на виконання положень законів у сфері інформаційної безпеки;

- здійснення парламентського контролю за практикою застосування державними органами законодавства України у сфері відання підкомітету;

- вивчення та використання досвіду інших країн з питань законодавчого врегулювання проблем інформаційної та кібернетичної безпеки.

 

          6. Підкомітет з питань ефективності використання бюджетних коштів розпорядниками, що входять до предметів відання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони:

- здійснення аналізу ефективності фінансування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, здійснення контролю за використанням коштів державного бюджету;

- здійснення аналізу ефективності фінансування оборонно-промислового комплексу;

- здійснення аналізу ефективності фінансування сфери соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей;

- здійснення аналізу ефективності фінансування сфери інформаційної та кібернетичної безпеки держави; фінансування потреб, спрямованих на модернізацію зразків спеціальної техніки.

 

 

Голова Комітету                                                 С.В.ПАШИНСЬКИЙ

Секретар Комітету                                                   І.Ю.ВІННИК