ПОШУК
Розширений пошук
Пошук здійснюється у публікаціях веб-сайту

Комітет з питань національної безпеки і оборони в соціальних мережахГоловна » Новини

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ ПРИЗОВУ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ
версія для друку
1 червня 2017
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ ПРИЗОВУ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

ІНФОРМАЦІЯ
ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ ПРИЗОВУ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

Частиною другою статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачено, що проходження військової служби здійснюється громадянами України у добровільному порядку (за контрактом) або за призовом. Відповідно до приписів частини шостої цієї статті за призовом громадяни України можуть проходити такі види військової служби, як: строкова військова служба; військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період; військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

Порядок призову і проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу визначено наказом Міністерства оборони України від 10.04.2009 року № 170 «Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-09/print).

Зокрема, пунктом 10.1 розділу X Наказу МОУ № 170 визначено:

«Громадяни України віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити, мають вищу освіту за освітнім ступенем не нижче бакалавра та яким присвоєно відповідне первинне військове звання офіцера запасу, відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" у разі потреби наказом Міністра оборони України можуть бути призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Строк військової служби для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, становить до 18 місяців».

Підстави для відстрочки від призову на військову службу за призовом осіб офіцерського складу аналогічні тим, що передбачені для строкової військової служби і регулюються статтею 17 згаданого Закону (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/print), а саме: за сімейними обставинами; за станом здоров’я; для здобуття освіти; для продовження професійної діяльності.

Пунктом 10.4 Наказу Міністерство оборони України № 170 встановлено, що відстрочка від призову на військову службу осіб офіцерського складу надається за рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату.

Пунктом 10.3 (див. абзац шостий) Наказу № 170 передбачено, що під час проходження військової служби офіцери запасу виконують обов'язки і користуються правами, пільгами і видами забезпечення, передбаченими для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом.

Статтею 119 Кодексу законів про працю України передбачено, що працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу" і "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Офіцери запасу, які проходили військову службу, призову не підлягають (ди. пункт 10.7 Наказу № 170).

На веб-сайті Міністерства оборони України (www.mil.gov.ua) можна ознайомитися з роз’ясненнями Юридичної служби Збройних Сил України щодо деяких положень порядку призову на військову службу осіб офіцерського складу у 2017 році (http://www.mil.gov.ua/news/2017/05/27/rozyasnennya-shhodo-deyakih-polozhen-poryadku-prizovu-na-vijskovu-sluzhbu-osib-oficzerskogo-skladu-u-2017-roczi/).

 

Розробник: ЗАТ "Cофтлайн" (Україна)