ПОШУК
Розширений пошук
Пошук здійснюється у публікаціях веб-сайту

Комітет з питань національної безпеки і оборони в соціальних мережахГоловна » Звіти Комітету » Звіт Комітету за скликання

версія для друку
24 листопада 2014

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЗВІТ

про виконану Комітетом Верховної Ради України

 з питань національної безпеки і оборони роботу

за період VII скликання Верховної Ради України

 

I. Дата створення Комітету

 Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони,

його склад та структура

 

Постановою Верховної Ради України від 25 грудня 2012 року № 11-VII "Про комітети Верховної Ради України сьомого скликання” утворено Комітет з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради України сьомого скликання (далі – Комітет).

Головою Комітету обрано народного депутата України Литвина В.М. (позафракційний, член депутатської групи "Суверенна європейська Україна"), який очолював Комітет з 25 грудня 2012 року по грудень 2014 року.

Першими заступниками Голови Комітету були обрані народні депутати України: Кінах А. К. (фракція ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, голова депутатської групи "Економічний розвиток"), Развадовський В. Й. (фракція ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, член депутатської групи "Суверенна європейська Україна"); заступником Голови Комітету – Забзалюк Р. О. (фракція Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина"), секретарем Комітету – Каплін С. М. (член депутатської фракції Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка").

На початку скликання до складу Комітету Верховної Ради України було обрано 13 народних депутатів України, у червні 2014 року склад поповнив народний депутат України Раупов  Р. М.

На початку сьомого скликання  члени Комітету представляли фракції: позафракційні - 1; ПАРТІЇ РЕГІОНІВ – 6; Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" - 2; Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка”  – 2; Комуністичної партії України – 1; Всеукраїнського об’єднання “Свобода” – 1. Наприкінці сьомого скликання  члени Комітету представляли фракції: депутатська група "Суверенна європейська Україна" - 2; депутатська група "Економічний розвиток" - 2; позафракційні - 1; ПАРТІЇ  РЕГІОНІВ – 2; Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" - 2; Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка” – 3;  Всеукраїнського об’єднання “Свобода” – 1; Комуністичної партії України – 1.

Виходячи з пріоритетів і завдань держави у Комітеті було створено п’ять підкомітетів, які  опікувалися питаннями:

воєнної безпеки та оборони (голова – Кузьмук О.І.); 

оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва (голова – Селіваров А.Б.);

соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей (голова – Гриневецький С.Р.);

державної безпеки (голова – Самойленко Ю.П.);

інформаційної безпеки (голова – Стойко І.М.).

 

II.  Цілі, завдання та основні напрями

законотворчої роботи. Основні здобутки із законодавчого

 врегулюванню питань, які знаходяться у віданні Комітету

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 25 грудня 2012 року № 11-VII до предметів відання Комітету з питань національної безпеки і оборони віднесені питання:

національна безпека України;

законодавче забезпечення діяльності органів служби безпеки, розвідки і контррозвідки, органів прикордонної служби, захист державної таємниці;

правовий режим державного кордону, воєнного та надзвичайного стану;

оборонно-промисловий комплекс, державна система страхового фонду документації, військове та військово-технічне співробітництво України з іншими державами, а також участь України в міжнародних миротворчих операціях;

державна політика у сфері оборони;

боротьба з тероризмом;

здійснення цивільного, у тому числі парламентського контролю над Воєнною організацією держави;

військова служба, Збройні Сили України та їх реформування;

військові формування, утворені відповідно до законів України;

альтернативна (невійськова) служба;

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей;

військова наука та освіта.

Комітет організовував свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України "Про комітети Верховної Ради України", Регламенту Верховної Ради України та інших законодавчих актів. Зусилля Комітету були зосереджені на:

- внесенні змін до законодавства з вирішення актуальних питань всебічного забезпечення захисту кордонів та оборони держави;

-         приведенні законодавчої бази у сфері національної безпеки і оборони у відповідність до Конституції України;

-         здійсненні контролю за дотриманням Конституції України і виконанням чинного законодавства з питань національної безпеки і оборони посадовими особами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

-         контролі стану бюджетного фінансування діяльності органів сектору безпеки і оборони держави;

-         аналізі процесів, що відбуваються у сфері національної безпеки і оборони держави, та підготовці відповідних законодавчих пропозицій.

 

Комітет на своїх засіданнях розглядав питання за напрямами:

законодавче і фінансове забезпечення діяльності органів сектору безпеки і оборони України,  розвитку, реформування їх та підпорядкованих їм формувань;

ситуація в Автономній Республіці Крим та на сході України;

забезпечення національної безпеки та боротьби з тероризмом;

діяльність державних органів щодо забезпечення  антитерористичної операції на сході України;

стан виконання державного оборонного замовлення щодо розроблення нових озброєнь;  

направлення миротворчих підрозділів та персоналу України до інших держав для участі в міжнародних  операціях з підтримання миру і безпеки;

допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у навчаннях;

правовий і соціальний захист військовослужбовців, зокрема учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей;

правове забезпечення діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

прикордонний контроль;

розвиток оборонно-промислового комплексу держави;

мобілізаційна підготовка та мобілізація, діяльність державної системи страхового фонду документації України;

контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання;

демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави;

економічна безпека держави;

повернення майна Збройних Сил України, переданого в оренду;

стан утилізації твердого та компонентів рідкого ракетного палива, непридатних боєприпасів та надлишкового озброєння.

Протягом сьомого скликання Верховної Ради України Комітет провів 53 засідання, на яких розглянуто 305 питань, у тому числі: законопроектів - 174; проектів розпоряджень Голови Верховної Ради України – 4;  з 91 законопроекту (з них 12 постанов), з яких Комітет визначений головним, було прийнято 37 (з них 10 постанов); розглянуто 83  законопроекти (з них 6 постанов), з яких Комітет  не є головним; 75 законопроектів (з них 19 постанов) знаходяться на опрацюванні Комітету, із яких 24 (з них 3 постанови)  опрацьовані та подані на розгляд Верховної Ради України.

З метою підвищення престижу військової служби, морального і матеріального заохочення щодо здобуття військової освіти курсантами та слухачами вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, Комітетом підготовлено два розпорядження Голови Верховної Ради України про призначення стипендій Верховної Ради України на відповідні навчальні роки, які підписані Головою Верховної Ради України.

З огляду на інтереси безпеки держави Комітетом спільно з Держспецзв’язком не допущено виведення у 2013 році Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації зі складу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» і приєднання його до новоствореного Державного університету телекомунікацій, що мало б значний негативний вплив на якість підготовки фахівців з розробки та  експлуатації систем урядового і конфіденційного зв’язку, криптографічного та технічного захисту інформації, створення систем забезпечення кібербезпеки.

Основні законодавчі здобутки пов’язані з врегулюванням питань мобілізаційної підготовки і мобілізації, удосконалення окремих аспектів проходження військової служби та виконання військового обов’язку, зокрема під час особливого періоду (зміни до законів України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» та «Про військовий обов’язок і військову службу»), а також щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави в цілому, а саме:

запроваджено новий вид військової служби (військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період), визначено особливості її проходження;

передбачено підстави для звільнення з військової служби під час дії особливого періоду та під час воєнного стану;

уточнено засади виконання військово-транспортного обов’язку в державі та відповідальність за ухилення від його виконання;

визначено гарантії соціального захисту для осіб, призваних на військову службу у зв’язку з мобілізацією, зокрема щодо збереження за ними місця роботи, посади і середнього заробітку, а для студентів – місця навчання та можливості поновлення на навчання без стягнення плати за перерваний та оплачений строк навчання; надання права військовозобов’язаним – приватним підприємцям не припиняти підприємницьку діяльність після призову на службу; встановлено заборону нарахування штрафних санкцій за фінансовими зобов’язаннями громадян, призваних під час мобілізації, а також поширення норм соціального захисту на всіх осіб, призваних у зв’язку з мобілізацією, починаючи з 18 березня 2014 року; врегульований порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби осіб, які були призвані у зв’язку з мобілізацією;

внесені зміни до статті 13 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", згідно з якими надаються переваги особам, у яких один з батьків є військовослужбовцем або у яких один з батьків був військовослужбовцем, що загинув чи пропав безвісти при виконанні ним обов’язків військової служби, на їхнє зарахування до відповідних вищих навчальних закладів.

У частині пенсійного забезпечення врегульовані питання щодо:

збереження розмірів раніше призначених пенсій за вислугу років для осіб,  які призвані у зв’язку з мобілізацією, та призначені на посади нижчі за ті, з яких вони були вперше звільнені  з військової служби;

збереження права на пенсію за вислугу років для осіб, що були звільнені з військової служби до набрання чинності пенсійної реформи 2011 року та мають вислугу 20 років, після призову їх на військову службу по мобілізації та подальшої демобілізації;

змін до статті 36 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" стосовно збільшення членам сімей загиблих військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу розміру пенсії у разі втрати годувальника до 70 процентів грошового забезпечення загиблого на одного непрацездатного члена сім’ї (зараз 40 процентів), але не менше ніж 40 процентів на кожного непрацездатного члена сім’ї;

змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", згідно з якими учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь в антитерористичній операції.

 Прийнято зміни до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", якими визначено, що пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, що мають право на пенсію згідно із цим Законом, не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Комітет у березні 2014 р. рекомендував Кабінету Міністрів України врегулювати питання виплати грошового забезпечення військовозобов’язаним, призваним під час мобілізації, на рівні військовослужбовців контрактної служби. З цього приводу 9 квітня 2014 р. Уряд прийняв постанову № 111, згідно з якою  з  18 березня 2014 року військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, грошове забезпечення виплачується в порядку та розмірах, установлених для осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

За результатами обговорення на своїх засіданнях актуальних проблем оборони і національної безпеки, у тому числі із запрошенням керівників відповідних міністерств, центральних органів виконавчої влади, державних органів, Комітет письмово неодноразово звертався з пропозиціями до Президента України, ВО Президента України, Прем’єр-міністра України, керівників державних органів, що виконують функції із забезпечення діяльності сектору безпеки і оборони держави. Більшість зазначених пропозицій враховані в Указах, дорученнях  Президента України, рішеннях  Кабінету Міністрів України.

 

III. Виконання контрольних функцій

за дотриманням і реалізацією Конституції України 

та законів України

 

Протягом скликання проведені:

комітетські слухання на тему: ”Економічна безпека України. Загрози, ризики та їх упередження” 6 листопада 2013 року;

парламентські слухання на тему: “Обороноздатність України у XXI столітті: виклики, загрози та шляхи їх подолання” 23 липня 2014 року;

за ініціативи Комітету Верховна Рада України 22 жовтня 2013 року заслухала доповідь Кабінету Міністрів України про участь України в діяльності з підтримання міжнародного миру і безпеки у 2012 році та прийняла Постанову Верховної Ради України від 11 березня 2014 року № 867 «Про доповідь Кабінету Міністрів України про участь України у діяльності з підтримання міжнародного миру і безпеки у 2012 році»;

 виїзні засідання  Комітету:

“Про стан і перспективи розвитку Служби безпеки України та законодавства, що регулює її діяльність, в контексті реформування правоохоронної системи держави” (м. Київ, 20 березня 2013 року);

“Про стан виконання Закону України “Про службу зовнішньої розвідки України” та перспективи розвитку зазначеної служби” (м. Київ, 22 травня 2013 року);

“Про стан та перспективи розвитку Головного управління розвідки Міністерства оборони України, основні завдання та пріоритети його діяльності, проблемні питання та шляхи їх вирішення” (м. Київ, 18 вересня  2013 року);

“Про стан та перспективи розвитку  Держспецзв’язку та законодавства, що регулює її діяльність” (м. Київ, 23 жовтня  2013 року).

 

В порядку парламентського контролю Комітетом заслухано/розглянуто:

інформацію керівників міністерств та відомств, діяльність яких законодавчо забезпечується Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, щодо стану їх фактичного фінансування у 2012 році та пріоритетних завданнях на 2013 рік;

інформацію Служби зовнішньої розвідки України про ситуацію, що склалася у зв’язку із викраденням в Сирії громадянки України Анхар Кочневої, та бачення щодо її подальшого розвитку;

інформацію Міністерства закордонних справ України на тему: «Головування України в ОБСЄ та ОЧЕС: безпековий вимір»;

інформацію щодо аварії ракети «Зеніт»;

питання стосовно опрацювання центральними органами виконавчої влади підпорядкування Державної спеціальної служби транспорту;

інформацію стосовно звернення до Комітету трудового колективу та громадських організацій Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

питання про стан і перспективи розвитку Служби безпеки України та законодавства, що регулює її діяльність, в контексті реформування правоохоронної системи держави;

питання про стан виконання положень Закону України «Про страховий фонд документації України» та  пункту 11 частини 1 Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Про стан та перспективи розвитку Воєнної організації та сектору безпеки України», схвалених Постановою Верховної Ради України від 5 липня 2012 року №5086-VI;

питання про щорічну доповідь Кабінету Міністрів України про участь України у діяльності з підтримання міжнародного миру і безпеки у 2011 і 2012 роках;

питання про стан виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Про стан та перспективи розвитку Воєнної організації та сектору безпеки України» (Постанова Верховної Ради України від 05.07.2012 № 5086-VI);

питання про стан виконання Закону України “Про Службу зовнішньої розвідки України”;

інформацію про стан врахування пропозицій Комітету у проекті постанови Верховної Ради України про основні напрями бюджетної політики на 2014 рік  (реєстр. № 2769);

питання про стан та перспективи розвитку військової освіти і науки в ході реформування Збройних Сил України;

питання про застосування нормативно-правових актів з питань відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

інформацію про загрози системі підготовки кадрів у сфері спеціального зв’язку та захисту інформації;

інформацію центральних органів виконавчої влади щодо формування проекту Державного бюджету на 2014 рік в частині національної безпеки і оборони;

інформацію (щоквартально) щодо  стану фінансування сектору національної безпеки і оборони у 2013, 2014 роках;

питання щодо ситуації, яка склалася навколо видання Міністерства оборони України журналу “Наука і оборона”;

питання про аналіз практики застосування законодавчих актів деякими посадовими особами Генерального штабу Збройних Сил України у сфері державної таємниці;

питання про стан делімітації та демаркації українсько-молдовського, українсько-білоруського, українсько-російського кордону та реалізація Закону України «Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону» від 8 липня 2010 року № 2466-VI;

питання про ефективність використання державних коштів та стан розроблення і розгортання ЄАСУ Збройних Сил України;

питання щодо подій, пов’язаних з розгортанням масштабного громадянського конфлікту в державі;

питання щодо ситуації в Автономній республіці Крим, на сході та півдні України і заходів, що вживаються органами сектору безпеки і правоохоронними органами для забезпечення порядку;

питання стосовно заходів, що вживаються органами сектору безпеки і оборони у ході антитерористичної операції для забезпечення безпеки громадян та відновлення конституційного порядку на сході та півдні України;

питання щодо стану прикордонного контролю у Донецькій та Луганській областях;

питання щодо організаційних заходів стосовно забезпечення безпеки громадян у Донецькій та Луганській областях;

інформацію щодо проблемних питань проведення антитерористичної операції;

питання щодо стану тилового та медичного забезпечення військовослужбовців, задіяних в антитерористичній операції;

питання щодо стану фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в інтересах оборони держави;

інформацію щодо стану виконання рішення Комітету за підсумками виїзного засідання до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

інформацію щодо стану виконання рішення Комітету з питання: «Про загрози системі підготовки кадрів у сфері спеціального зв’язку та захисту інформації»;

питання щодо контролю за виконанням Постанови Верховної Ради України від 11 березня 2014 року № 867 «Про доповідь Кабінету Міністрів України про участь України у діяльності з підтримання міжнародного миру і безпеки у 2012 році».

Для вдосконалення діяльності Комітету, здійснення ним контрольної функції, підвищення професіоналізму народних депутатів України, створення системності у взаємному обміні інформацією, поглиблення співпраці між Комітетом та відповідними міністерствами і відомствами члени Комітету були включені до складу їх колегіальних органів та брали участь у роботі колегій міністерств та відомств, засіданнях Уряду, урядових комітетів, спеціальних комісій та інших заходах, які проводилися органами державної влади.

За звітний період до Комітету надійшло: звернень громадян – 1398; ділової кореспонденції, пропозицій від міністерств, відомств та громадських організацій, інформаційних документів – 2810, надіслано вихідної кореспонденції – 3605, підготовлено та надіслано відповіді на 44 інформаційні запити. Головою Комітету, першим заступником Голови та секретарем Комітету протягом сьомого скликання проведені три особисті прийоми громадян.

Особливе місце в роботі Комітету було приділено висвітленню діяльності Комітету. За дорученням керівництва Комітету секретаріат готував та поширював інформаційно-довідкові матеріали про діяльність Комітету в засобах масової інформації щодо основних напрямів законотворчої роботи Комітету, розглянутих проектів законодавчих актів з питань національної безпеки і оборони. Підготовлено та буде видано в грудні 2014 року збірник  матеріалів за результатами парламентських слухань на тему: “Обороноздатність України у XXI столітті: виклики, загрози та шляхи їх подолання”.

Керівництво та члени Комітету постійно висвітлювали проблемні питання у виступах на телеканалі “РАДА” та інших засобах масової інформації.

Веб-сайт Комітету, інтегрований до сайту Верховної Ради України, став не тільки дієвим інструментом інформування громадськості про діяльність Комітету, але й своєрідним містком діалогу між громадянами, народними депутатами України – членами Комітету та працівниками секретаріату Комітету. Інформаційні матеріали стосовно актуальних питань соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей  розміщувались на веб-сайті Комітету. Відвідувачі  веб-сайту Комітету мали можливість надсилати свої пропозиції, зауваження і запитання стосовно діяльності Комітету та отримувати на них від народних депутатів України та працівників секретаріату Комітету кваліфіковані відповіді.

Інформація  про  діяльність  Комітету розміщувалася на: сторінках газет  Верховної Ради України “Голос України”, тижневику “Парламентські вісті”, центральних друкованих органах Міністерства оборони України - газеті “Народна армія” та науково-практичному журналі “Наука і оборона”.

У рамках міжнародної співпраці керівництвом Комітету проведено ряд зустрічей з представниками міжнародних організацій та представництв іноземних держав в Україні, а саме: з Верховним Комісаром Європейського Союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле, Віце-прем’єр-міністром з питань реінтеграції Республіки Молдова Е.Карповим, заступником Голови Парламенту Грузії Г.Барамідзе, заступником Голови Сейму Литовської Республіки П.Ауштрявічюсом; Надзвичайним і Повноважним Послом Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Р. Пайєттом, Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Нідерланди в Україні К. Кломпенхауером, Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні К.Вайлем, Координатором проектів ОБСЄ в Україні М.Джарбусиновою, представниками місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі з оцінки ситуації в сфері прав людини на українських територіях, на яких присутні іноземні військові підрозділи, з делегаціями Ради народних представників Республіки Індонезія на чолі з головою комітету у закордонних справах М.Сіддіком, Національних Зборів Соціалістичної Республіки В’єтнам на чолі із заступником Голови Національних Зборів Гуінь Нгок Шоном та іншими.

Народні депутати України - члени Комітету брали активну участь у роботі міжнародних парламентських організацій, постійних делегацій Верховної Ради України.

IV. Висновки і пропозиції

Проведення Верховною Радою України парламентських слухань та прийняття Постанови “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: ” Обороноздатність України у XXI столітті: виклики, загрози та шляхи їх подолання”, комітетських слухань ”Економічна безпека України. Загрози, ризики та їх упередження”  дозволило визначити найактуальніші проблеми у сфері безпеки і оборони держави, звернутися з рекомендаціями до Президента України, Кабінету Міністрів України щодо вжиття  невідкладних заходів для їх розв’язання.

Обговорення на засіданнях Комітету питань щодо стану озброєння та військової техніки Збройних Сил України, інших військових формувань, їх фінансового та матеріально-технічного забезпечення, стану виконання державного оборонного замовлення з розробки нових зразків озброєнь, неодноразові звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України мали позитивний вплив на збільшення обсягів коштів, виділених Кабінетом Міністрів України у 2014 році на їх фінансування.

Питання реформування Служби безпеки України та його законодавчого забезпечення  на цей час не знайшли свого вирішення.

Необхідно вдосконалити практику та встановити ефективний контроль з боку Верховної Ради України за здійсненням кадрової політики у сфері сектору безпеки і оборони держави.

Пропонується доповнити предмети відання Комітету з питань національної безпеки і оборони новим абзацом такого змісту: ”правове регулювання у сфері мобілізації”.

 

Розробник: ЗАТ "Cофтлайн" (Україна)